Flere EU-lande har nu valgt at bakke op om et totalforbud mod de sprøjtegifte, der er med til at slå bierne ihjel. EU har nu efterfølgende bestilt en kulegravning af sagen

Af dn.dk

Hvilken side ville den danske regering stille sig på: Sprøjtegiftenes eller biernes? Netop det spørgsmål var højaktuelt, da EU i sidste uge skulle stemme om et forbud mod de såkaldte neonikotinoider – en type insektgifte, der er yderst skadelige for bier.

Seneste har den europæiske fødevaremyndighed EFSA fastslået i en rapport fra slutningen af februar, at neonikotinoider er skadelige for både honningbier og vilde bier.

Det er netop beviserne fra EFSA, der nu har fået den tyske landbrugsminister Julia Klöcker fra kristendemokraterne CDU til at melde ud, at man støtter et EU-forbud.

Meldingen fra den tyske minister glæder Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding:

I Danmarks Naturfredningsforening er vi på biernes side, og hvis man skal tage vurderingen fra EFSA seriøst, så er den eneste vej et forbud imod de her gifte. Både vilde bier og honningbier forsvinder, så det er fuldstændig afgørende, at vi kommer i gang med en indsats nu, siger Maria Reumert Gjerding.

Skriv under mod neoniks i dag

Håbede på dansk støtte til forbud

Den danske regering har tidligere meldt ud, at man vil forsøge at udvande et EU-forbud med en række undtagelser, så giftene stadig vil kunne bruges på roer og en række mindre afgrøder.

Den danske regerings holdning er desværre stadigvæk uændret.

– Jeg kan konstatere, at den nye risiko-vurdering fra EFSA heldigvis har gjort et stort indtryk på den tyske regering, siger Maria Reumert Gjerding.

“EU-Kommissionen har imidlertid fundet de mange dispensationer til at benytte pesticiderne neonikotinoider så mistænkelige, at den efter mødet har bestilt en kulegravning hos agenturet for fødevaresikkerhed (EFSA).”

Tal fra Danmarks biavlerforening viser, at vinterdødeligheden stiger for fjerde år i træk.

I Danmark er tre ud af 29 danske humlebi-arter uddøde, mens yderligere ni arter er truede.

20.000 underskrifter mod bidræber

Neonikotinoiderne – også kendt som bidræber – har længe været i søgelyset for at være særdeles giftige. Derfor indførte EU i 2013 et midlertidigt forbud mod udendørs brug, men i Danmark har Miljøstyrelsen hvert år givet danske landmænd dispensation til at bruge de forbudte insektgifte alligevel.

I efteråret 2017 overrakte Danmarks Naturfredningsforening godt 20.000 underskrifter til Miljøministeriet som udtryk for den folkelige opbakning til at stemme for et total forbud mod neonikotinoider.

Sådan virker bidræber

  • Stoffet ødelægger biens evne til at finde rundt
  • Det er en type nervegift, der kan påføre store skader på biernes nervesystem.
  • I Danmark bruges stofferne til at bejdse rapsfrø, inden de bliver sået.
  • Det sker, fordi Miljøstyrelsen har givet dispensation til at bruge giftene, selvom der har været et midlertidigt forbud i EU mod udendørs brug siden 2013.

LÆS OGSÅ: Sådan kan du hjælpe de betrængte bier

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...