Det tyske jægerforbund har offentliggjort deres WILD-årsrapport for 2014 …

Af Redaktionen

Vildsvinene er i dag udbredt over hele Tyskland – lige fra Nordsøkysten til de alpine områder i syd.

Men det stigende antal er ikke noget specielt tysk fænomen, fremgår det af forskningsresultatet på det føderale Institut i Eberswalde (TI) og universitetet i Wien.

Forbedrede levevilkår for hovdyr – mere føde og bedre levesteder – er de vigtigste faktorer. Desuden har de mildere vintre og højt energiindhold i føden fra bl.a. raps og majs i landbruget samt en reduktion af hugst i skovene, mindsket den naturlige dødelighed.

En forøget afskydning vil være den logiske konsekvens, da tilpasningsdygtige arter, såsom vildsvin, vil kunne tredoble deres levesteder i Centraleuropa inden for fire årtier.

– Uden jagt vil bestanden fortsætte med at stige endnu mere, siger Dr. Volker Böhning, ansvarlig for WILD i det tyske jægerforbund.

Også positive resultater for haren

Situationen for haren bruges hvert år som et vigtigt barometer for biodiversiteten i agrolandskabet. Året 2014 viste heldigvis en landsdækkende stigning af harebestanden i det åbne land på hele 15 procent. Med den fjerde varmeste vinter siden optegnelserne begyndte i 1881, har de klimatiske forhold også været særdeles gunstige.

Foråret var også usædvanligt tørt og varm. Dette har også haft en positiv effekt på overlevelsen, især hos de unge harer.

En øget jagt på rovdyr og et landbrug, som i stigende grad tager hensyn til vildtet, giver også masser af nye levesteder for haren.

Den aktuelle WILD-rapport 2014 samt yderligere oplysninger om projektet er tilgængelig (på tysk) her: WILD-RAPPORT

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »