På en flot gåtur fra Tørning Mølle til Christiansdal Vandkraftanlæg får man ikke kun frisk luft, men også gode chancer for at se isfugl og vandstær. Længere østpå byder Hindemade på ænder, svaner og skalleslugere

Af Joy Klein, dof.dk

I Sønderjylland, fra Haderslev i øst til Vojens i vest, ligger et dal-landskab der blev formet i slutningen af sidste istid, da smeltevand fossede mod vest i en tunnel under isen.

Hele området er nu præget af vandløb, søer og skove vekslende med landbrugsland. På grund af vandløbet har der været en vandmølle ved Tørning Å siden middealderen og et lille industrisamfund ved Christiansdal siden 1772. Det nuværende vandkraftanlæg har produceret strøm siden begyndelsen af det 20. århundrede.

Det tidligere moseområde Hindemade blev tørlagt i 1930’erne, men i 1990’erne blev Tørning Å’s naturlige løb genetableret og cirka 45 hektar af området sat under vand med etablering af fem fugleøer. Syd for Hindemade ligger Pamhule Skov på kuperet terræn. Mellem Tørning Mølle og Christiansdal ligger Teglholt Skov.

Hvad kan du se

Om vinteren er der gode chancer for at se både isfugl og vandstær. En tur fra Tørning Mølledam langs kanalen i udkanten af Teglholt Skov hen til Christiansdal, med dens opdæmmede sø og fisketrappe, giver gode muligheder. Herfra kan man fortsætte ad stien til Hindemade, hvor der tit ses isfugl i den vestlige del.

På Hindemadesøen ses lille lappedykker, sangsvane, grågås, gravand, gråand, taffeland, troldand og stor skallesluger. Fiskehejrer holder til i ådalen og rundt om søen. Med held kan man se en havørn flyve over området – der har i mange år nu været et par ynglende havørn østpå ved Haderslev Fjord.

I Pamhule Skov og Teglholt Skov kan man finde de sædvanlige vintersmåfugle, men også nogle lidt mere usædvanlige arter som fyrremejse, korttået træløber og kernebider. Vandstær holder til i Bibækken, der løber gennem Pamhule Skov. Hvis man kan få øje på en uglekasse øst for Tørningvej, på vej fra Tørning Mølle mod Hammelev, kan man se efter om natuglen kigger ud (det gør den tit).

Sådan kommer du dertil

Fra motorvejen E45 drejer man af ved udkørsel 68 og kører vestpå i retning Vojens. Efter et par kilometer, lige efter Hammelev, drejer man til venstre ad Tørningvej, indtil man kommer til Tørning Mølle. Her kan man parkere. Ved den nordlige ende af mølledammen går den “røde rute” fra den modsatte side af vejen og følger kanalen langs skovbrynet, under motorvejsbroen og hen til Christiansdal Vandkraftanlæg. Stien fortsætter til Hindemade. En 3 km lang sti fører rundt om Hindemade med gode udsigter over søen.

Man kan også parkere andre steder i området, bl.a. ved Christiansdal, Pamhule Skov og Hindemade.

Det anbefales at bruge Naturstyrelsens foldere med kort over P-pladser og stier samt andre oplysninger.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »