Udmelding på Netnatur i december fra jægerforbundsformand ser ud til at blive overgået af virkeligheden.

“Jeg mener ikke, at det for nuværende er formålstjenligt at indgå i yderligere debat om 16 år gamle fordelinger af jagttegnsmidler”.

Sådan lød udmeldingen fra Ole Roed Jakobsen, formand for Danmarks Jægerforbund, i en mail, da Netnatur.dk først i december sidste år stillede ham spørgsmålet, om organisationen ville arbejde konstruktivt for at få sat en stopper for, at Dansk Ornitologisk Forening – DOF – fortsat får tilskud af jagttegnsmidlerne til udgivelse af sit tidsskrift.

Sagen blev i november rejst på Netnatur.dk af pensioneret politiassistent Jan Grubbe, Nakskov. Og vores research dokumenter, at fra 1991-2007 har DOF samlet set fået over en million kroner i tilskud til sit videnskabelige tidsskrift (ikke “Fugle og Natur”, red.).

Tilskuddet var fra starten på 50.000 kroner om året, men er siden hen øget til 75.000 kroner. Jan Grubbe rejste sagen over for Netnatur.dk, fordi han finder det grotesk, at jægernes penge går til en organisation som DOF, der ikke forsømmer nogen lejlighed til at rette angreb mod jagten, i særdeleshed vandfuglejagten, men også udsætning af og jagt på skydefugle.

Læs også:

Foldager glad for responsen

Så meget desto mere vækker jægerforbundsformandens reaktion over for Netnatur.dk undren, også fordi formuleringen “16 år gamle fordelinger af jagttegnsmidler” giver indtryk af, at det er en gammel sag, uagtet den er aktuel, ligeså længe, som Vildtforvaltningsrådet anbefaler Skov- og Naturstyrelsen at give DOF en årlig donation af jagttegnsmidlerne.

Men det er åbenbart kun i forhold til Netnatur.dk, det skal se ud, som om Jægerforbundet ikke vil forsøge at få stoppet tilskuddet til DOF. På generalforsamlingen i Karrebæksminde Strandjagtforening 20. februar nævnede formanden, Kuno Madsen, i det mindste i sin beretning, at han havde drøftet sagen med regionsformand i Region 10 (tidligere Storstrøms Amt), Frank Lilholm Pedersen.

Denne har over for Kuno Madsen givet udtryk for, at der “højere oppe i systemet” i Jægerforbundet er taget hånd om sagen og arbejdes med den.

– Det formoder jeg, skyldes, at Netnatur.dk har rejst den, sagde Kuno Madsen afslutningsvis, hvilket der ikke er tvivl om, fordi Netnatur.dk som det eneste medie har sat fokus på anvendelsen af jagttegnsmidlerne. Ikke blot i forhold til DOF, men med Jens Foldager, Horsens som kilde, også i forhold til Jægerforbundet, som han mener, skal være selvfinansierende – uden tilskud fra jagttegnsmidlerne.

Læs også:

SNS positive overfor jæger-forslag

DMU-kommentar til Foldagers kritik

Vildt, vi betaler for vildtkonsulenterne

Vildtforskning meget lidt synligt

Harme over DOF får jagttegnspenge

Derfor får DOF jagttegnspenge til sit tidsskrift!

Jagttegnspenge til ornitologtidsskrift

 

 

 

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...