Hvornår startede kritikken af den danske jagtmodel egentlig? Det er der flere udlægninger af, men der er næppe tvivl om, at nedenstående video har været et af de mere væsentlige startskud i debatten

Af Redaktionen

Den danske jagtmodel står for skud.

Vildtforvaltningsrådet mener ikke, at det danske hjortevildt kan forvaltes indenfor rammerne af den nuværende lovgivning, hvor f.eks. kronvildt beskyttes og beskydes ved hjælp af nationale og regionale jagttider. 

Jagttider, der for hjortens vedkomne, desuden kan suppleres ved hjælp af det antal sprosser som hjorten bærer på sit gevir. Unge hjorte med få sprosser kan f.eks. tildeles lang jagttid, mens ældre hjorte med mange ender, kan have kortere.  

Vildtforvaltningsrådet har derfor bedt Miljøminister Lea Wermelin indføre arealkrav i tilknytning til jagt på i første omgang kronvildt og dåvildt. 

Men Vildtforvaltningsrådet mener ikke, at et eventuelt arealkrav kan stå alene. Derfor har de opfordret til, at der udarbejdes et regelsæt, der skal knytte sig til arealkravet. 

Et af de nye regelsæts-forslag er inspireret af Danmarks Jægerforbund, lyder det fra Miljøministeriet, der har udarbejdet forskellige udkast, som kan virke supplerende til den nye forvaltningsplan baseret på arealkrav.

LÆS OGSÅ: FORPLIGTENDE SAMARBEJDE – SORT PÅ HVIDT

Ønsket om at bryde med den danske model – baseret på jagttider – er ikke ny.

 Allerede mens Jægerforbundets allerførste formand stod i spidsen for Danmarks største jagtforening var emnet til debat. Dengang – i 2003 – blev forslaget om nye forvaltningspolitik dog afvist i porten af de danske jægere. 

Forslaget om arealkrav, kvoter og license var uspiseligt, lød det fra Kristian Raunkjær. 

LÆS OGSÅ: 

KRISTIAN RAUNKJÆR FANDT AREALKRAV, LICENSER OG KVOTER USPISELIG FOR DANSKE JÆGERE

I 2014 blev debatten dog atter aktualiseret, da forbundets nuværende formand luftede et nyt og på det tidspunkt temmelig abstrakt begreb

LÆS OGSÅ: 

ABSTRAKTE OG NYE VILDTFORVALTNINGS-BEGREBER MØDER MODSTAND

Begrebet blev af flere tolket som et forsøg på at undergrave den danske jagtmodel og det fik den nu ikke længere eksisterende Lands Jagtforeningen til at reagere. 

Netnatur har siden “starten” fulgt debatten om de nye forvaltningsprincipper tæt og havde i den forbindelse et interview med Landsjagtforeningens formand Tommy Christensen, der så fundamentalt anderledes på det nye begreb end de politikere, der repræsenter jægerne i Vildtforvaltningsrådet.    

Den del af interviewet med Tommy Christensen, der handlede om adaptiv forvaltning, kan ses herunder 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »