I år er det 40 år siden, Nordisk Safari Klub blev dannet af en beskeden kreds af danske udlandsjægere. Inden stiftelsesåret – 1972 – var omme, var medlemstallet nået op på 75. Nu har klubben over 2.000 nordiske jægere med hang til at drive jagt i udlandet i medlemsfortegnelsen.

Finn Kristoffersen, idemanden til Nordisk Safari Klub, fik en stor del af interessen for storvildtjagt fra dels sit ophold i Grønland, hvor han bl.a. nedlagde isbjørn. Savnet af et forum til udveksling af erfaringer fra udenlandske jagtmarker var årsagen til dannelsen af Nordisk Safari Klub. I år er det så 40 år siden, en kreds af danske jægere med hang til at udøve jagt i udlandet samledes 11. maj 1972 hos Finn Kristoffersen – mellem venner blot “Stoffer” – i hans beskedne domicil “Tolderlundhuset” i skoven under Kalø Gods på Djursland for at stifte Nordisk Safari Klub.

Forud herfor havde der fundet en samtale sted mellem Finn Kristoffersen og sognepræst J.D. Bitsch-Larsen, Ribe, der under et besøg i 1958 hos sin bror i Belgisk Congo, nu Zaire, havde fået “Afrikabacillen” i sig og nedlagt en western bongo til Rowland Ward’s “Records of Big Game”.

Under samtalen stillede Stoffer spørgsmålet:

“Du Bitsch, hvorfor laver vi ikke en safariklub”?

Bitsch-Larsen syntes, det var en god ide, men gjorde gældende, at Stoffer så skulle være formand. Det afviste Stoffer dog med henvisning til jobbet som assistent på Kalø, fordi det indebar, at han ikke selv kunne tilrettelægge sit skema. Rollerne blev så byttet om, og da safariklubben officielt blev stiftet 11. maj 1972, var det med J.D. Bitsch-Larsen som formand og Finn Kristoffersen som næstformand.

Vel sagtens fordi ideen til klubben oprindelig var Stoffers, fik han ved medlemsnummer 1 og J.D. Bitsch-Larsen nummer 2, mens arkitekt Claus Riber, Ribe, der blev klubbens første sekretær, fik et 3-tal på medlemsbeviset.

Medlemmerne blev i starten opført på en venteliste, idet man ønskede at se, om projektet nu også var bæredygtigt, hvilket det i løbet af kort tid viste sig, det var. Inden stiftelsesåret var omme, var medlemstallet nået op på 75, men det var dog synd at sige, at tilstrømningen af nye medlemmer matchede den stigende interesse, nordiske jægere udviste op igennem 1970-erne for at jage under fremmede himmelstrøg. Mange danske jægere lod sig inspirere af Stoffers beretninger om jagt i udlandet i tidsskriftet “Jagt- & Fiskeri”.

Medlemstallet flyttede sig nemlig kun fremad med små skridt. Fremad gik det dog støt og roligt, og da klubben i 1982 havde eksisteret i 10 år, kunne J.D. Bitsch-Larsen, der på det tidspunkt stadig bestred formandshvervet, før advokat Kaj Mølck tog over, dog konstatere, at “menigheden” nu talte omkring 300 sjæle med en svag pil pegende opad.

Nordisk Safari Klub havde vist sig at være levedygtig.

Ikke et jagtrejsebureau

Udover at være et forum for udveksling af jagterfaringer fra udenlandske jagtmarker har Nordisk Safari Klub til formål at arbejde til gavn for denne passion ved bl.a. at varetage medlemmernes interesser som internationale jægere og fremme mulighederne for udøvelse af jagt under fremmede himmelstrøg.

Allerede ved stiftelsen blev det slået fast, at Nordisk Safari Klub ikke skulle være noget jagtrejsebureau. En senere tilføjelse tilsiger, at Nordisk Safari Klub endvidere skal være uafhængig af såvel jagtrejsebureauer som andre jagtorganisationer. Sidstnævnte dog med undtagelse af Safari Club International – SCI – stiftet i ligeledes 1972, idet Nordisk Safari Klub er associeret medlem af denne organisation.

Ved stiftelsen blev det i hensigtserklæringen formuleret, at Nordisk Safari Klub også skulle have til opgave at udbrede kendskabet til og interessen for Afrikas folk, natur og dyreliv.

Til at binde klubben sammen og holde medlemmerne orienterede om, hvad der rørte sig såvel internt som eksternt, udsendtes i starten et mindre blad. Senere tog en årbog over, der stadigvæk huskes, fordi den hed årsbog og ikke årbog. I første halvdel af 1990-erne blev den erstattet af medlemsbladet “Trofæ”, som fortsat er klubbens organ, der informerer om medlemmers jagtrejser til fremmede himmelstrøg og klubaktiviteter. Desuden er jagtrapporter en del af indholdet.

I aktivitetsviften er trofæmåling tungtvejende. Af andre medlemsaktiviteter har Nordisk Safari Klub safariskydning på programmet. Hertil kommer medlemsarrangementer med film og foredrag om forskellige emner, der er relevante i forhold til medlemsskaren. I aktivitetsviften indgår endvidere klubbens promovering ved ikke blot trofæmålings- og medlemsarrangementer, men også ved deltagelse med trofæudstilling i jagtudstillingen i Odense Congres Center – OCC.

Stor jubelfest i Odense

– Vi har i dag cirka 2.500 medlemmer. Jeg kunne dog godt tænke mig, at vi snart nåede op på 3.000, fordi dette vil give os mulighed for både at forbedre tidsskriftet Trofæ og vores hjemmeside. Vi kan imidlertid fastslå, at det går den rigtige vej. Selv vi er inde i en krisetid, der blandt andet rammer jagtrejsebranchen, så stiger medlemstallet stadigvæk støt, siger Jens Kjær Knudsen, der er formand for Nordisk Safari Klub på fjerde år og afløste Erik Ahlmann.

Aktuelt er Nordisk Safari Klub i gang med at styrke de internationale relationer i forhold til dels Grand Slam Club Ovis og Safari Club International.

Jens Kjær Knudsen, der her ses med nedlagt dall sheep, er ikke blot en aktiv udenlandsjæger med et stort register, men også aktiv formand for Nordisk Safari Klub.– Jeg tror dog ikke, at Nordisk Safari Klub på den lange bane vil blive et chapter af SCI, idet det vil blive for dyrt for klubben. Vi vil snarere gå efter at kunne tilbyde to former for medlemskab, hvoraf det ene er et rent medlemskab af Nordisk Safari Klub og det andet et chapter-medlemskab, hvor man bliver medlem af såvel Nordisk Safari Klub som Safari Club International og således vil modtage såvel Trofæ som Safari Magazine og kunne nyde godt af begge organisationers øvrige medlemstilbud, siger Jens Kjær Knudsen.

Klubbens 40-års fødselsdag vil blive behørigt markeret ved jagtudstillingen i Odense Congres Center i april. Her vil Nordisk Safari Klub i hele messeforløbet udstille en lang række af den afdøde storvildtjæger Ole Augustinus allerbedste jagttrofæer. Og der er noget at glæde sig til, både når det drejer sig om artsudvalget og det sublime konservatorarbejde, der præger Augustinus efterladte trofæer, som til daglig befinder sig på Jagt- og Trofæmuseet på Valdemars Slot, Tåsinge.

Herudover vil jubilæet blive markeret ved en stort anlagt festmiddag i OCC lørdag 14. april. Her ventes deltagelse af 200-300 mennesker, og Jens Kjær Knudsen røber, at der ved den lejlighed vil blive udloddet en lang række præmier, heraf flere eksklusive.

Hvem sagde, at en 40-års dag ikke er et “rigtigt” jubilæum?

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »