Jagt på opdrættede gråænder har kun delvis opbakning i Vildtforvaltningsrådet og dermed kan udsætningsanden måske påpegynde sin ultimative svanesang

Af Redaktionen

Vildtforvaltningsrådet kan ikke blive enige om hvad de skal mene om udsætning af gråænder til jagt. Derfor indstiller de forskellige organisationer repræsenteret i rådet nu to vidt forskellige forslag til miljøminister Lea Wermelin.

Dermed er aben sendt videre og det er nu op til ministeren at finde sit standpunkt og træffe en afgørelse.

Det kan man udlede af skrivelse fra Danmarks Jægerforbund (DJ), som allerede dagen efter mødet i Vildtforvaltningsrådet valgte at lække uenigheden overfor offentligheden.

Hvis miljøministren væger at følge indstillingen fra bl.a. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) ser det sort ud fra andesudsætning i Danmark. Dermed kan udsætningsanden snart synge sin svanesang.

Følger hun derimod forslaget fra bl.a. Danmarks Jægerforbund kan udsætningsjagten på gråænder overleve, men på andre vilkår end dem, som vi kender idag.

Forbundet foreslår sammen med repræsentanter fra landbrug og skovbrug at udsætning af gråænder fremover baseres på mere information, uddannelse og kontrol.

Såfremt Lea Wermelin vælger at sætte en stopper for udsætning af gråænder til jagt vil det ikke alene berøre de mange jægere, der har tradition for at udsætte ænder. Også de jægere, som nyder godt at det “vilde” andetræk, som skabes af de udsatte ænder, vil blive berørt ligesom en del strandjægere – navnlig sidt på sæsonen – nedlægger opdrættede gråænder under jagt fra pram og skydekajak på søterritoriet     

Blandt argumenterne for ikke at tillade udsætning af gråænder nævens bl.a. ulovlige udsætning, genetisk forurening af den vilde gråande-bestand, betydelig forurening af søer og vandhuller og øget bestand af rotter på grund af fodring samt øget risiko for fugleinfluenza. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »