For 6. år i træk transmitterer DOF UgleTV direkte og døgnet rundt fra en uglerede i en jysk grusgrav. De store hornugler er i år rekordtidligt klar til at lægge æg, for vuggen – alias redeskålen – er allerede fiks og færdig

Jan Skriver, dof.dk

Den milde vinter har sat fut i de store hornuglers fornemmelser for forår og familieliv. Uglerne er allerede godt i gang med første etape af deres ynglesæson, så DOF er nu klar til at blænde op for reality-tv med et par ynglende store hornugler i hovedrollerne.

”Uglerne begyndte allerede midt i februar at forme deres redeskål i en hule på den stejle skrænt i grusgraven, og jeg tror, at hunnen vil lægge æg i løbet af den næste uge eller to”, siger Klaus Dichmann, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ekspert i ugler.

”Normalt lægger stor hornugle æg mod slutningen af marts, men den milde vinter og de høje temperaturer i februar har formentlig sat ekstra skub i yngleforberedelserne hos uglerne. Jeg har aldrig tidligere oplevet så yngleklare hornugler i begyndelsen af marts, som parret i grusgraven med web-kameraet”, siger ugleeksperten.

Da ræven var særligt ugleset

Klaus Dichmann har gjort web-kameraet klar, så man via DOF’s hjemmeside kan klikke sig ind til et kig i uglernes privatsfære.

Det er primært i ly af nattemørket, at dramaerne indfinder sig på UgleTV. Som for eksempel den nat, da en ræv pludselig for åben skærm dukkede frem af mørket og bed to ugleunger ihjel. Det var højdramatisk UgleTV direkte fra den danske natur.

Mens uglerne ruger, præger fred og ro billedet, men når æggene klækker, kommer ungernes appetit til at spille en hovedrolle i transmissionerne. Da jager og fodrer forældrene jævnligt de dunede unger, enten menuen består af store fede rotter, kragefugle, måger, pindsvin, harer eller noget helt sjette.

”Der blev sidste år sat et rævesikkert hegn op omkring redestedet, for vi synes, det vil være ærgerligt, hvis et enkelt sultent rovdyr skal ødelægge de direkte udsendelser fra et helt forår med et kuld ugleunger”, siger Klaus Dichmann, der har fulgt den store hornugle i grusgraven siden 1998.

Web-kameraet blev første gang sat op i foråret 2014, og lige siden har i alt 254.000 danskere kigget med gennem sæsonerne. Det er dog ikke de samme fugle, der er stjerner i UgleTV.

Ny hun-ugle er reality-stjerne

”Hunnen døde for to år siden. Hun var ringmærket, så derfor ved vi, at hun er skiftet ud med en ny hun.

Hannen kan derimod godt være den samme, som har været en del af parret i mange år og måske i alle de seks sæsoner, hvor vi har sendt direkte fra reden. Store hornugler kan i naturen blive 18-20 år, og i fangenskab kan de blive endnu ældre”, oplyser Klaus Dichmann, der siden 1999 har ringmærket 32 ugleunger, der er fløjet fra reden i den grusgrav, hvor web-kameraet står.

I alt har DOF’s ugleekspert sat ringe på 83 unge store hornugler i Danmark.

Når man klikker ind på UgleTV, vil der være et felt, der gør det muligt for seerne at kommentere det, de ser. Man kan også benytte lejligheden til at stille spørgsmål om ugler.

Klaus Dichmann vil stå for besvarelserne.

I 2018 resulterede DOF’s UgleTV i 800 kommentarer fra seerne. Du kan følge med i de “redelige” begivenheder lige her.


FAKTA OM STOR HORNUGLE

Stor hornugle er en af verdens største ugler og den i særklasse største i Danmark.

Den har et vingefang på op imod 180 centimeter, en højde på omkring 70 centimeter og en vægt på 2-4 kilo.

Hunnen er den største.

Stor hornugle er ofte knyttet til grusgrave eller kalkgrave, hvor den laver rede i et hul eller en fordybning på stejle skrænter.

Den kan også bygge rede og lægge æg direkte på en skovbund eller overtage reder bygget af ravne, rovfugle eller fiskehejrer.

Kun hunnen ruger, mens hannen jager og afleverer føde, når det er mørkt.

Stor hornugle lægger som regel 2-4 æg, der bliver ruget i 32 dage, inden de klækker.

Der kan være stor forskel i størrelsen på ugleunger.

I år med rigelig føde overlever alle unger, men er der knaphed på bytte, klarer kun de største sig.

Engang levede stor hornugle i hele Danmark. Men i 1800-tallet blev den udryddet.

Stor hornugle er genindvandret fra Nordtyskland og har de seneste cirka tre årtier spredt sig nordpå i hovedlandet.

Det er dog stort set kun syd for Limfjorden, at stor hornugle i dag yngler i Danmark.

Ynglebestanden skønnes at tælle op imod 140 par.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »