Navnligt langs kysten på Bornholm truer ulovlige net bestanden af havørreder, som øen er så kendt for

Af Redaktionen

Simon Rømer, formand for Bornholms Sportsfiskerforening fortæller til DR-nyhederne:

Ørrederne samler sig langs de bornholmske kyster nu og venter på at komme op for at gyde. De bliver så fanget i nogle af de her garn, siger Simon Rømer og fortsætter:

Det, synes vi, selvfølgelig er ærgerligt, når vi går og laver vandplejearbejde, restaurerer åer og gør klar til gydebanker. Når ørrederne så skal op for at formere sig, så bliver de fanget før tid.

Som fritidsfisker må man kun fange til eget forbrug. Dette betyder bl.a., at man kun må have fiskegarn som samlet måler 135 meter. Men der er set tilfælde, hvor der var udsat op imod en kilometer.

For nedadgående

På landsplan er antallet af ulovlige garn for nedadgående. Sammenligner man 2014 med 2016, så er antallet af fiskeredskaber, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har taget i forvaring, faldet med næsten 25 procent.

Problemet er dog stadigt stort langs de danske kyster. Flere fangstredskaber placeres både ulovligt eller uden den lovpligtige afmærkning.

 

%d bloggers like this: