Et nyt internationalt program for bl.a. ulv vil arbejde på at reducere konflikter mellem de store rovdyr og de mennesker, der lever tættest på dem

Af Redaktionen

Det kan nåde komme bag på nogen, at den voksende bestand af ulv og andre store rovdyr som f.eks. bjørn og los, har sat sindende i kog. Navnlig hos dem, som lever tæt på de store dyr.

Derfor har WWF etableret et rovdyrprogram, som blandt andet skal reducere ulvekonflikter og dermed føre til en bedre fremtid for både rovdyr og de mennekser, der lever sammen med dem. 

Formålet er at fremme sameksistens mellem mennesker og rovdyr, og derfor skal interessegrupper, foreninger, forskere og myndigheder – både lokalt og nationalt – have mulighed for at søge om tilskud til projekter.

Programmet er muliggjort via arv fra privatpersonen Sven-Åke Andersson, som har doneret midler til WWF, øremærket til fremme og bevarelse af de ​​store rovdyr – ikke kun i Sverige, men også internationalt.

Blandt de oplagte målgrupper, som kan søge støtte via projektet, nævnes lokale udviklingsgrupper, landbrug med dyrehold (ren), naturfredningsorganisationer og jagtorganisationer.

Projekterne kan være initiativer, der skaber innovation med for eksempel ny teknologi, og kan være alt fra opsyn med husdyr til foranstaltninger, der reducerer rovdyrangreb på husdyr, tamren og jagthunde.

Den sidste ansøgningsdag er den 24. september 2021. 

WWF’s program til støtte for innovativt arbejde med de store rovdyr er en del af et større rovdyrprogram, der i alt omfatter mere end 100 mio. SEK, der vil blive implementeret over en femårsperiode. Programmet i sin helhed omfatter både svenske og internationale rovdyr.

Ulve i Sverige findes hovedsageligt i Mellemsverige, men kan vandre langt og forekomme over hele landet  undtagen på Gotland. Antallet af ulve i Sverige er opgjort til 395.
I Artsdatabankens rødliste angives ulv som meget truet.

Björn i Sverige optræder i det centrale og nordlige Sverige med en langsom spredning mod syd. Antallet af bjørne i Sverige er opgjort til 2.900
 På Artsdatabankens rødliste er den opført som nær truet.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »