Spredningen af ulve i Castilien og León i Nordspanien til Sierra De Gredos Regional Reserve, går hårdt ud over stenbukke

Tekst: Henning Kørvel

” 157 stenbukke er fundet ulvedræbt i løbet af de seneste 18 måneder, og jagtkvoten er reduceret med 30 procent med et indtægtstab på 600.000 euro som følgevirkning”

Ulve gør mærkbart indhug i bestanden af stenbukke (Capra pyrenaica victoriae) på anslået cirka 8.000 i Sierra De Gredos Regional Reserve nordvest for Madrid. I løbet af de seneste 18 måneder er der i det 40.000 hektar store vildtreservat indsamlet horn fra 157 stenbukke, som er dræbt af ulve.

– Indtil 2016 fandt vi mellem otte og 12 stenbukke årligt, der enten var døde af alderdom, drukning, sygdom eller fordi de havde fået viklet hornene ind i ståltråd og således var kommet til at sidde fast. Fra slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017 har billedet ændret sig markant i den nordlige del af reservatet. Fordi ulve nu havde bredt sig hertil, begyndte vi at finde flere dræbte stenbukke her, siger Manuel Salvador Diez Benito, direktør for Gredos Nationalpark, til Club De Caza.

 

Stenbukke

Her ses hornene fra de 157 stenbukke, som ulve har dræbt i Sierra De Gredos Regional Reserve i de seneste 18 måneder. Foto: Sierra De Gredos Regional Reserve

Bestanden af ulve i Spaniens to nordlige regioner, Castilien og León, som Sierra de Gredos er en del af, estimeres til mellem 3.000 og 4.000.

Indtil udgangen af 2016 var de dødfundne stenbukke 13-17 år, men i takt med at antallet af døde dyr er steget, er alderen for bukke, der findes døde gået ned til ni år.

– Når stenbukke findes inden for tre-fem dage, efter de er døde, er det let at fastslå dødsårsagen til ulve, hvorimod det er sværere, jo flere dage der går ud over fem,

siger direktøren.

Han uddyber, at når det kun er bukke, ulve hidtil har haft held til at dræbe i reservatet, så skyldes det, at geder og kid samt unge bukke færdes sammen i rudler, og en ældre ged holder vagt, mens rudlen fouragerer, hvorimod ældre bukke færdes alene i lavereliggende områder og således er lettere bytte for ulve. I løbet af de seneste to et halvt år, er der i reservatet kun fundet én ulvedræbt ged.

Ulves prædation betyder, at jagtkvoten for ældre stenbukke i vildtreservatet er reduceret med 30 procent over de seneste tre år. Konsekvensen af dette har indtil videre været omsætningstab på 600.000 euro, der både går ud over den offentlige kasse og private ejere, hvis ejendomme indgår i reservatet.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 130)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »