Uppsala University har kortlagt den skandinaviske ulvs DNA og konkluderer, at ulvene i Sverige, Norge og Finland er grundlagt på ægte ulve

 

Pressemeddelelse Uppsala University

Der er ingen indikationer på, at hybrider mellem hund og ulv har bidraget til den skandinaviske ulvestamme, et emne, der er blevet drøftet meget specifikt i Norge.

Oprindelsen ser ud til at stamme fra den ulvestamme, som tidligere var udbredt i de nordiske lande og tilstødende dele af Nordeuropa.

Dette viser ny genetisk forskning fra Uppsala University.

Hos alle pattedyr arves Y-kromosomet kun fra far til søn. Det betyder, at fædres linjer kan følges meget langt tilbage i tiden. På den måde kan oprindelsen af ​​nu levende dyr spores.

Linnéa Smeds, bioinformatik og doktor ved Evolutionary Biologic Center, Uppsala University, har kortlagt sammensætningen af ​​ulvens Y-kromosom. Hun har siden sammenlignet Y-kromosomer i ulve fra Skandinavien, Finland og andre dele af verden såvel som hos hunde.

– De udviklingslinjer, der findes i den skandinaviske ulvstamme, er ikke fundet hos nogen hunde,

siger Hans Ellegren, professor i evolutionær biologi, der har fungeret som leder af den aktuelle undersøgelse.

Hvor kommer ulven i Skandinavien fra og er der hundeblod i bestanden? Det har Uppsala University undersøgt. Universitet i Uppsala, Sverige, blev grundlagt i 1477 er Skandinaviens ældste, idet det er to år ældre end Københavns Universitet. Uppsala universitet har ni fakulteter og omkring 20.000 studerende og omkring 2.400 forskerstuderende. KILDE: Wikipedia

Krydsninger mellem ulven og hunden er kendt fra mange dele af verden.

Disse er hovedsageligt opstået som et resultat af parringer mellem hanhunde og tæveulve.

Et sådan tilfælde blev konstateret ud for Katrineholm i 2017, og er tilsvarende konstateret for 20 år siden nær Oslo.

I det norske folketing har spørgsmålet været rejst, om der er antydning af hund, i de ulve der vendte tilbage til Skandinavien i 1980’erne, efter at bestanden grundlæggende var erklæret uddød i området.

Men de nye genetiske resultater viser, at nogle af disse krydsninger der findes ikke ser ud til at danne grundlaget for den vilde ulvstamme i Skandinavien.

De samme forfædrelinier, der findes i skandinaviske ulve, blev også fundet i finske ulve, men ikke i ulve fra andre dele af verden.

– Dette betyder sandsynligvis, at den skandinaviske ulvstamme, i det mindste på aner, har en regional oprindelse. For eksempel kan det have været indvandrende ulve eller ulve, der simpelthen forblev fra den stamme, der engang var udbredt i hele Skandinavien, siger Hans Ellegren.

Indvandring af ulve betragtes i dag som genetisk værdifuld for at modvirke den indavl, der forekommer i den skandinaviske ulvstamme.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »