Domstolenes vurdering af den opsigtsvækkende nedskydning af en dansk ulv er stadigt noget, der kan få bølgerne til at gå højt

Af Redaktionen 

Den 25. september 2019 fik Danmark indblik i rettens vurdering af den stærkt omdiskuterede nedskydning af en midtjysk ulv.

Forud for domsafsigelsen i Vestre Landsret var der mange, der med spænding havde set fremt til afsigelsen. 

Var der frihedsberøvelse i udsigt eller ville landmanden slippe med en bøde? Og hvad med jagttegnet? Ville han kunne beholde dette? 

Spørgsmålene var mange og bølgerne på ikke mindst de sociale medier gik højt. 

Det har de gjort lige siden.

Delte meninger om rettens afgørelse

Meningerne om dommernes vurdering er nemlig delte.

Nogle mener, at gerningsmanden slap for billigt. Andre, at han i stedet burde modtage en medalje. Noget han rent faktisk også fik, da foreningen Ulvefrit Danmark i 2020 – og under stor medie bevågenhed – valgte at belønne den ulovlige handling, som en slags acceptabel civil ulydighed, da landmanden er berørt af ulve på sin ejendom, som han udlejer til jagt på især kronvildt. 

I linket herunder kan læses dommernes vurdering af nedskydningen, der tilfældigvis blev optaget på film, hvilket alt andet lige, gav de dømmende myndigheder mulighed for at vurdere detaljerne omkring nedskydningen, der foregik fra en bil og på landmandens egen jord.

Her under finder du udskiften fra Vestre Landsret i Viborg:

V.L. S-2040-18

Landsretten har den 25. september 2019 afsagt dom i en ankesag om nedskydningen af en ulv på en ejendom ved Ulfborg i april 2018.

Der var i sagen rejst tiltale mod en nu 67-årig mand for overtrædelse af bestemmelser i jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen ved fra sin bil forsætligt at have drevet jagt på beskyttet og fredet vildt.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om fængselsstraf og påstand om, at tiltalte blev frakendt retten til at have eller erhverve jagttegn.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig.

Landsretten fandt tiltalte skyldig efter tiltalen. Landsretten lagde herunder til grund, at det dræbte dyr var en ulv og ikke en såkaldt hybrid-ulv. Landsrettens afgørelse var en stadfæstelse af byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Der blev afgivet 5 stemmer for at stadfæste byrettens straffastsættelse på betinget fængsel i 40 dage. Der blev afgivet 1 stemme for at fastsætte straffen til betinget fængsel i 20 dage. Efter stemmeflertallet blev byrettens straffastsættelse herefter stadfæstet.

Der blev endvidere afgivet 5 stemmer for at frakende tiltalte retten til at have eller erhverve jagttegn i 2 år. Der blev afgivet 1 stemme for ikke at tage påstanden om frakendelse til følge. Efter stemmeflertallet blev tiltalte herefter frakendt retten til at have eller erhverve jagttegn i 2 år. Ved afgørelsen herom lagde flertallet vægt på karakteren af den forsætlige overtrædelse af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen.

Afgørelsen var en skærpelse af byrettens afgørelse, idet byretten havde frifundet tiltalte for påstanden om frakendelse af retten til jagttegn.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »