Ganske kort før jagtsæsonen starter i Montana og Idaho, har en domstol afgjort at ulvejagten er ulovlig og jagten suspenderet. Statsansatte skal nu skyde de 4-500 ulve der ønskes fjernet i de to stater

Af Redaktionen

Montana satte i sommer kvoten på ulve op fra 75 til 186 licenser, og Idaho sigtede på en forøgelse fra 225 til et sted omkring mindst 300 licenser. I begge staters naturforvaltning er det nemlig nu blevet helt tydeligt at de mange ulve i – og omkring – Yellowstone Nationalpark har dramatisk betydning for det øvrige dyreliv. Der er simpelthen blevet for mange. I begge stater er der jagttid på ulv fra 1. september og indtil det ønskede antal ulve er skudt, dog senest i løbet af februar.

Jagten er nu imidlertid suspenderet med øjeblikkelig virkning indtil videre. Det skyldes en retskendelse fra en føderal domstol, der fastslår at det er ulovligt at de to stater tillader jagt på ulven når den er fredet i andre stater. Det forholder sig nemlig sådan at ulven er på listen over truede dyrearter i USA som helhed, hvorfor domstolen har kendt det ulovligt at fravige den regel nogen steder. Den kan altså ikke være jagtbar i Idaho og beskyttet i Wyoming.

Strider mod lovgivningen

Dommeren anerkender at beslutningen om at tillade jagt på ulv i Idaho og Montana kan være biologisk okay, men at det ikke desto mindre strider imod amerikansk lovgivning. Kendelsen har affødt chokbølger i amerikanske jægerkredse og hos de to statslige naturforvaltninger, der nu skal finde en lovlig måde at reducere ulvebestanden på.

Det er således sandsynligt at det kommer til at foregå med nedskydning fra helikoptere ved hjælp af statslige ansatte, på samme måde som det sker hvert år i Alaska. Samtidig er man i Idaho gået i gang med at refundere de 6.000 licenser der er solgt til jægerne, heraf 2 danskere der havde planlagt ulvejagt i Idaho i december. Men det sidste ord er nok ikke sagt i den amerikanske ulvekrig.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »