“Glæd jer over det vi allerede har, i stedet for at begræde det I mener vi bør have”. Det skriver Egon Bennetsen, der mener man bør overveje at lade Danmark være et ulvefrit referenceområde for EU?

Synspunkt af Egon Bennetsen, Vildtbiolog, Skovejer

Der er blandt venstrefløjspartierne, mange universitetsbiologer og naturorganisationer med Danmarks Naturfredningsforening (DN) som bannerfører, en higen efter en ”vildere natur” i Danmark.

Vi har fået fritlevende bævere, og hegnede bestande af indførte elge, bisonokser og rekonstruktioner af ”vildheste” og ”urokser”. Selv elefanter har i fuld alvor været foreslået som et velkomment indslag i vor ”forarmede” natur.

Nu er ulven så indvandret – helt af sig selv – til Danmark, og jublen er endeløs i hele dette ”vi ved bedst” segment af befolkningen.

I et indiskutabelt kulturlandskab som det danske, bør man slå koldt vand i blodet og se på dette interessante rovdyr med en vis pragmatisme.

At der findes overtallige hjortevildtbestande som fødeemne for en vis ulvebestand er helt rigtigt. Det hjælper jo fedt, når ulven, som udpræget opportunist, naturligvis går efter lettere byttedyr. Og her må indhegnede og hjælpeløse husdyr – først og fremmest får – holde for.

Hvordan man som fåreavler psykisk kan holde til gang på gang at komme ud på marken og finde skambidte dyr, der humper rundt med indvoldene slæbende efter sig, går over min forstand. Det må være hjerteskærende.

Det synes imidlertid ikke at være noget, der bekymrer formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.

Det problem kan man hegne sig ud af, evt. med supplement af store fårevogterhunde, synes han at mene. Ak ja.

Alene problemet med husdyrprædation tilsiger, at ulven ikke bør være en del af den danske fauna.

Det er muligt, at det er irrationelt, men jeg ville aldrig lade mine små børnebørn lege alene i min skov eller lade min hund gå løs omkring huset, hvis jeg havde en formodning om ulve på egnen.

Jeg er ikke ulveekspert, og har aldrig set en vild ulv. At det skulle være normal nysgerrig adfærd for en 1 år gammel ulv at kredse ubekymret rundt om en traktor på åben mark, undrer mig imidlertid.

Jeg har mange gange overrasket ræve på min ejendom, både på traktor og i bil, og bortset fra hvalpe i deres første sommer, har adfærden hver gang været den samme. De standser op, overvejer kort situationen, og løber straks i fuld fart i dækning eller så langt mit øje rækker. Helt anderledes end hjortevildt, som uden for jagtsæsonen sagtens kan opholde sig  ret tæt på en arbejdende traktor.

Men Bengt Holst kunne måske forhøre sig i Polen eller Rumænien, om man der ofte har ulvene til at overvære markarbejdet på tæt hold?

At have det synspunkt, at vi bør have, eller må tåle, ulve i Danmark, er helt legitimt.

Det er derimod dobbeltmoralsk og forkasteligt, at alle medlemmer af Vildtforvaltningsrådet (VFR), med undtagelse af Danmarks Jægerforbund, har modsat sig genudsætning af et så ærkedansk, smukt og nyttigt rovdyr som ræven på en så stor ø som Bornholm. Her uddøde ræven på grund af sygdom for år tilbage.

Om genudsætning refereres den daværende præsident for DN: Ella Maria Bisschop Larsen for at hun: ”kunne ikke se, hvad formålet skulle være med udsætningen som heller ikke hænger sammen med andre initiativer og bestræbelser”.

Og endnu værre forekommer det mig, at formanden for VFR: ” Jan Eriksen konkluderede, at der ikke forekommer at være argumenter for udsætning af ræve, men at der derimod er forhold der taler imod, herunder at ræven er naturligt uddød på Bornholm, og derfor også i givet fald kan komme tilbage på naturlig vis, at det kan være gavnligt for vidensopbygning med et rævefrit referenceområde i Danmark”.

Mon ikke en naturlig genkomst har lange udsigter!

Måske kan man foreslå EU, at Danmark kan være et ulvefrit referenceområde?

Og til alle jer, der savner de mægtige rov- og hovdyr og som mener, at Danmark er en naturmæssig jammerdal: Glæd jer over det vi allerede har, i stedet for at begræde det I mener vi bør have. Prøv at se det store i det små. Netop i denne tid bombarderer naturen enhver modtagelig sjæl med fantastiske syns- og lydindtryk.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »