Danmarks første ulvepar med unger står bag angreb på især får ved Holstebro og Ulfborg. Det viser notat fra DCE, som dog advarer mod regulering

Af Erik Poulsen

Det fastslår seniorforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet i et notat til Miljøstyrelsen:

“Dette synes at være mønstret i alle husdyrdrab fra Stråsø-koblet, hvor der foreligger identifikation ved hjælp af DNA-profiler”.

Miljøstyrelsen har bedt forskeren svare på forskellige spørgsmål om problemulve i forhold til en eventuel regulering af ulve i for eksempel området ved Holstebro.

Af notatet fremgår det, at Peter Sunde advarer mod at bortregulere forældre-ulve, da det kan påvirke resten af koblet negativt og få dem til at opsøge boliger:

“Der foreligger ikke detaljerede undersøgelser af ændringer i ungers adfærd som respons på tab af forældredyr. Det regnes dog som almindeligt accepteret viden blandt ulveforskere, at bortfald af forældreindivider (især begge, men undertiden også kun tæven) undertiden fører til, at flokkens yngre individer begynder at strejfe og opsøge menneskelig beboelse i deres søgen efter føde”.

Forskere i udlandet har derfor ifølge notatet anbefalet, “at man i forbindelse med reguleringsjagt på bestande under genetablering begrænser udtaget af dyr til enkeltindivider eller par uden unger, eller ved regulering af familiegrupper fjerner hele flokken”.

%d bloggers like this: