Status for første kvartal i 2021 viser, at der i alt var 9 ulve til stede i Danmark

Af Ulveatlas.dk

I perioden 1. januar-31. marts 2021 har der befundet sig ni ulve i Danmark. Fem af ulvene er indvandret fra Tyskland, mens fire er født i Danmark.

I et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus vurderer forskerne bag overvågningsprogrammet for ulv, at der i første kvartal 2021 har befundet sig ca. ni voksne ulve i Danmark.

Foruden to nydannede ulvepar i henholdsvis Ulfborg-reviret (Vestjylland) og Hovborg-reviret (Sydjylland), drejer det sig om fem stationære, enlige ulve i henholdsvis Råbjerg-reviret (Nordjylland), Klosterhede-reviret (Vestjylland), Skjern-reviret (Vestjylland), Oksbøl-reviret (Sydvestjylland), samt Hovborg-reviret (i tillæg til det eksisterende par).

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet her:”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2021

DNA-spor fra ulv, ræv og hund i prøver

I 1. kvartal er 18 ekskrementprøver, som formodes at stamme fra danske ulve, blevet analyseret til arts- og haplotypeniveau ud fra mtDNA-markører.

Disse analyser viste, at 15 prøver indeholdt DNA fra ulv, mens én ikke indeholdt brugbare DNA-spor og to stammede fra ræv. Alle 15 sikre ulveprøver er blevet forsøgt fuldt analyseret i forhold til en køns- og individbestemmelse.

I Danmark er der til dato registreret 27 forskellige ulveindivider med kendt genotype: 14 er indvandret fra Tyskland og 13 er danskfødte.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »