Foreningen Ulvetid udlodder 60.000 kr. til den eller de personer, der kan kan bekræfte mistanken om, at de danske ulve bliver skudt

Af Ulvetid

HJÆLP DE DANSKE ULVE – DUSØR KR. 60.000, –

Bestyrelsen i foreningen Ulvetid, har på et bestyrelsesmøde d. 1. december 2020 besluttet at udlove en dusør.

Ulven er, i henhold til EU’s Habitatdirektiv fredet på højeste niveau i Danmark.

Der er siden ulvene vendte tilbage til Danmark i 2012 forsvundet 12 unge raske ulve. Hertil kommer at forskerne i Danmark har oplyst at der er født hvalpe i 2020, som ikke har overlevet længe nok til at blive set af hverken forskere eller andre i området.

Det er en usædvanlig høj forsvindingsrate, så høj at det er blandt de højeste i Europa, ikke mindst i betragtning af i henhold til EU’s Habitatdirektiv er ulvene i Danmark fredet på højeste niveau.

Ulve kan forsvinde af mange årsager: De kan flytte til et andet opholdssted i landet, eller flytte tilbage til Tyskland, De kan blive kørt over, de kan blive slået ihjel i indbyrdes kampe om territorier, eller af deres byttedyr.  

Når man ser på disse årsager, kan man stort set udelukke dem en efter en.

Hvis ulve flytter inden for landets grænser, vil de blive opdaget på et tidspunkt, flytter de til Tyskland vil tyskerne opdage dem på kort tid.

Hvis en ulv bliver kørt ned, vil føreren af bilen som regel opdage det, da det er store dyr og de vil normalt blive fundet.

Territoriekampe er ikke rigtig en mulighed i Danmark da der er rigelig med egnede ulvehabitater og selvfølgelig kan en af ulvene være slået ihjel af, f.eks. af en kronhjort. Det kan bare ikke forklares hvordan så mange ulve – i deres bedste alder – forsvinder sporløst.

Da der ikke kan findes en sandsynlig naturlig grund til ulvenes forsvinden, syntes den eneste forklaring at være ulovlig jagt. Noget som ikke er helt utænkeligt, når det tages i betragtning at medlemmerne af en ulvefjendtlig forening – med adresse lige midt i ulvezonen – har hædret en person med et kontant beløb samt en medalje, for med fuldt overlæg at have begået en ulovlig handling, idet han fra forsædet i hans bil, har skudt og dræbt en 1-årig ulv.

Ulovlig nedskydning af ulve er i øvrigt kendt fra det meste af verden og er udbredt i Tyskland og Sverige, så hvorfor ikke Danmark.

De danske myndigheder, i praksis Miljøstyrelsen (MST), er ansvarlig for at sikre den danske bestand af ulve er i gunstig bevaringsstatus.

Det betyder, at MST skal sikre bestanden af danske ulve er levedygtig, sikre ulvens levesteder samt sikre ulvene også i fremtiden kan opretholde en levedygtig bestand.

En opgave som er uforenelig med det faktum at MST ved ulvene forsvinder, men ikke hvor de bliver af. Det er jo i sagens natur ikke muligt at sikre en dyreart, når man ikke VED hvad der sker med de dyr der forsvinder.

Vi tror som før nævnt at ulvene bliver skudt.

Derfor udlover Foreningen Ulvetid en dusør på 60.000 kr. for oplysninger der fører til domfældelse af en person, for ulovligt at have skudt en ulv.

Dusøren udloves foreløbigt, frem til 31. december 2021.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 136)

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »