” De danske jægere er særdeles erfarne” og langt de fleste efterlyser ikke efteruddannelse. Det kan man bl.a. læse i ny undersøgelse af de danske jægere

􏰺􏰠 􏰗􏰨􏰓􏰟􏰙􏰠 􏰢􏰞􏰤􏰠􏰕􏰠 􏰠􏰕 􏰟􏰞􏰕􏰗􏰠􏰣􏰠􏰟 􏰠􏰕􏰥􏰨􏰕􏰓􏰠􏱊 

Af Miljøministeriet 

Miljøstyrelsen har for første gang lavet en samlet undersøgelse af de danske jægere, hvor over 44.000 har deltaget med data.

Den danske gennemsnitlige jæger er en mand, over 35 år og bor på landet og så har han en række ønsker til efteruddannelse og information om jagt.

Miljøstyrelsen sendte i efteråret spørgeskema ud til 167.000 jægere i Danmark, hvor over 44.000 valgte at deltage:

 

”Vi er meget glade for den fine svarprocent fra jægerne. Det betyder nemlig, at vi kan optimere vores kommunikation om love og regler og tilbud om efteruddannelse. Evalueringen skal danne udgangspunkt for, at Miljøstyrelsen kan arbejde på et mere informeret grundlag, og dette er et vigtigt skridt på vejen mod at sikre bedre viden om den store og blandede målgruppe, der udgøres af de danske jægere,” siger Jens Skovager Østergaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med over 44.000 aktive danske jægere, der afdækker nuværende adfærd, behov og ønsker til information og efteruddannelse, et fokusgruppeinterview med seks jægere samt 15 uddybende kvalitative interviews med strategisk udvalgte jægere.

Størstedelen af de adspurgte jægere, nemlig 96 procent anser sig selv for at være hobbyjægere. De resterende 4 procent er professionelle jægere, der er defineret ved enten helt eller delvist at arbejde professionelt med jagt.

 

” De danske jægere er særdeles erfarne, når erfaring opgøres som antal års erfaring efter bestået jagtprøve. Langt størstedelen, 84% af jægerne, har 10 års erfaring eller mere, mens de resterende 16 % har under 10 års erfaring.” Det kan man læse i undersøgelse i iværksat af Miljøstyrelsen, som ser på hvordan jægerne orienteres gennem medier som Miljøstyrelsen selv anvender eller som de støtter økonomisk. (Danmarks Jægerforbund) 

 

Undersøgelsen viser, at Miljøstyrelsen grundlæggende når godt ud til jægerne med vigtig information. Når det gælder information om love og regler, kommer ni ud af ti jægere i berøring med kilder som Miljøstyrelsens hjemmeside, Danmarks Jægerforbunds hjemmeside samt Magasinet Jæger. Dertil udviser Jægerne meget høj tilfredshed med Miljøstyrelsens selvbetjeningsløsning ”Mit jagttegn.”

Fire ud af ti jægere har interesse i efteruddannelse. Højest ligger interesser i skydetræning, vildtanvendelse og -hygiejne, forskellige jagtformer samt vildtpleje. Undersøgelsen er udarbejdet for Miljøstyrelsen af kommunikationsbureauet Seismonaut.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »