Er meningsundersøgelser gennemført på de sociale medier retvisende eller bør man vende det blinde øje til resultaterne? 

Af Redaktionen 

Danmarks Jægerforbund har fået ny formand. Han blev af det repræsentative demokrati valgt med overvældende flertal … 

Valget står dog i kontrast til undersøgelse gennemført på de sociale medier.

Her vælger kun èn i ud af fire Claus Lind Christensen som formand. De øvrige i undersøgelsen havde sat kryds ved modkandidaten Jesper Lindgaard.

Undersøgelselsesresultatet har rejst undren. 

Hvordan kan der dog være så stor forskel på, hvad jægerne på de sociale medier mener, er godt for jagtsagen og hvad de delegerede, der valgte formand, mener er godt for jagtsagen? 

De delegerede er ikke repræsentative for jægere i almindelighed, har det lydt. Andre har påpeget, at der er jægerne på de sociale medier, der er ude af trit med jægere i almindelighed. 

Men Facebookundersøgelsen og omtalen af samme har dog også fået kritik. Enkelte mener slet ikke, undersøgelsen bør omtales. 

Det gælder f.eks. et indlæg fra Buller Jelsgaard, der i en mail til redaktionen skriver: 

“Jeg har med interesse og lidt forbløffelse læst dit seneste indlæg på Netnatur om det netop overståede formandsvalg. Du gør dig nogle tanker om dette valg nu gav den formand de danske jægere ønskede. Det skal jeg lade være usagt, men ud fra den valgmetode, der er gældende, var der ingen tvivl. Du refererer til en undersøgelse lavet på Facebook der viser at 80 % ikke ønsker den valgte formand. Som minimum skylder du, at informere om baggrunden for undersøgelsen, hvor mange havde mulighed for at deltage, og hvor mange deltog rent faktisk?

Det vil også klæde et medie som Netnatur at trykprøve undersøgelsen, i forhold til gældende normer for meningsundersøgelser. Kort og godt, kan man bruge den type undersøgelser til noget som helst? Jeg synes du bærer ved det blussende bål, der baserer deres argumenter på rygter og antagelser, ikke på konkret viden.

Jeg er sikker på, at du hurtigst muligt vil gøre mig klogere i forhold til ovenstående.”

Vi vil herunder svare på dette og lignende spørgsmål rejst efter formandsvalget. 

Det er herfra den klare opfattelse, at der er redegjort for, at undersøgelsen ikke er repræsentativ for jægerne i almindelighed. 

Undersøgelsen omtales første gang d. 16. september, hvor der i overskrift skrives:

80% STEMMER PÅ JESPER LINDGAARD SOM NY FORMAND I DJ IFØLGE UNDERSØGELSE PÅ FACEBOOK

Dermed er det tilkendegivet, at der er tale om en Facebookundersøgelse. Jeg er overbevist om, at vores læsere dermed er klar over, at den slags undersøgelser naturligvis skal tages med forbehold. 

Der henvises til de to Facebookgrupper, hvor undersøgelsen på det tidpunkt blev gennemført og her kunne deltagertallet aflæses. Deltagerantallet steg i sagens natur frem mod valget. 

I den efterfølgende omtale af undersøgelsen i artiklen JÆGERFORBUNDET FASTHOLDER KURSEN påpeges den store forskel på valget og Facebookundersøgelsen atter. Også her mener jeg der er redegjort for, at undersøgelsen skal tages med forbehold. Det er faktisk formålet med omtalen at rejse spørgsmålet: Hvem repræsenterer jægerne og hvor repræsentativt er valget?

Læs også: HVEM PEGER FLASKEN PÅ?

Debat om brug af Facebook undersøgelser leder over i en generel debat om brug af Facebook. 

For hvad kan omtalte meningstilkendegivelser bruges til? 

Ja et spejl på virkeligheden er det naturligvis ikke. Det er der næppe to meninger om.

Men jo mere markant et resultat er, jo vanskeligere bliver det at ignorere.  Og et resultat, der viser 80% opbakning til modkandidaten, er så markant, at vi herfra ikke kan vende det blinde øje til resultatet. 

Men det er naturligvis medlemmerne af Danmarks Jægerforbund, der skal vælge formand. Og med mindre de store Facebook-grupper er mere eller mindre renset for DJ-medlemmer, er det muligt, at resultatet skyder helt ved siden af. Det er også muligt, at en undersøgelse gennemført blandt medlemmerne af DJ – evt. på egen hjemmeside – vil vise et helt andet resultat. 

Dertil er der kun at sige: Prøv det. 

Ikke meget lige nu er vigtigere, end at “trykprøve” om Claus Lind Christensen har jægerne med sig, når han repræsenterer alle danske jægere i Vildtforvaltningsrådet. 

P.t. kan jægerne kun undersøge dette ved at rejse spørgsmål på de sociale  medier.

 

Herfra har vi forsøgt, at rejse debat om brug af de sociale medier i almindelighed.

Spørgsmål blev i forbindelse med formandsvalget sendt til de to kandidater. 

Jesper Lindgaards svar kan ses her

Den nuværende formands besvarelse venter vi stadig på trods flere påmindelser …

Spørgsmålene, der blev rejst, kan ses i linket her: 

JAGT, SOCIALE MEDIER OG SPØRGSMÅL OM TROLDEBANDER

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »