Undervandsfiskeri eller undervandsjagt er i kritisk søgelys, og kritikere mener UV-fiskeri skal ind under jagtloven, da det intet har med fiskeri at gøre

Hvis der er noget Danmark har meget af, er det kyststrækninger. Over 7.000 km, hvis man tager det hele med.

Alligevel har undervandsfiskerne tiltrukket sig så meget opmærksomhed, at der er opstået debat om hvordan fiskeriet skal administres. Flere argumenterer for, at det skal ind under jagtloven, hvilket sandsynligvis vil medføre, at man da skal indløse jagttegn og bestå en jagt- og skydeprøve for at udøve undervandsjagt.

” Jeg vil ikke have UV jagt forbudt, men have en lovgivning på området der passer til denne jagtform”

Det skriver administrator af hjemmesiden Sea Trout Guide Fyn som især er kritisk overfor brug af kunstig lys under jagt på havørred.

Hjemmesiden påpeger derudover følgende problemstilligner ved UV-jagt:

  •  En buejæger på landjorden skal i dag først tage et jagttegn og derefter bestå endnu en prøve for at vedkommende  må drive buejagt. Uv jægere skal i dag blot købe et lystfiskertegn, så må der jages løs i vores salte vande.
  • Brug af lys til jagt på landjorden er totalt forbudt – det samme burde gælde i vandet.Det er også forbudt at blusse ål, da man ikke så det som rekreativt og skånsomt fiskeri, men pt må alle andre fiskearter skydes og jages med en harpun i vand.
  • Der skal laves udvidede fredningszoner omkring vores vandløb, så uv-jægere ikke kan skyde de store fisk, der trækker imod gydepladserne.

På hjemmesiden nævnt herover kan man læse flere argumenter for indførsel af ny lovgivning ligesom der henvises til en film, der giver et indblik i jagten på de sky havørreder, der om natten kan jages på lavt vand ved hjælp af kunstigt lys. Om filmen, som også vises herunder, er et et typisk udtryk for havørredjagt på lavt vand skal være usagt.

På nettet findes der flere sider om underjagt og bl.a. den meget oplagte Undervandsjagt.dk giver indblik i hvordan man kan komme igang som undervandsjæger – endnu helt uden kurser og beståede prøver.