Efter afsløringen af, at der i et ukendt omfang manipuleres med jagttrofæer i Ungarn, har Netnatur.dk besøgt 11 ungarske jagtudbyderes hjemmesider for at tage temperaturen på standarden. På et site sås mindst 12 manipulerede bukke og seks kronhjorte …

Af Henning Kørvel

Efter det er kommet frem, at en skandinavisk CIC Trofæarbejdsgruppe sidste år forgæves indstillede til CIC, at Ungarn midlertidigt bør fratages retten til at tildele medaljer til jagttrofæer, indtil den udbredte manipulation med jagttrofæer i landet er bragt til ophør, og der tillige åbnedes mulighed for sanktioner mod lande, heriblandt Ungarn, hvor manipulation med vildt og jagttrofæer fortsat praktiseres, har Netnatur.dk i også lyset af, at januarudgaven af The Hunting Report advarer trofæjægere om risikoen for, at de ved trofæjagt i netop Ungarn, kan komme for skade at “købe katten i sækken”, aflagt besøg på 11 ungarske jagtoperatørers hjemmesider for at tage temperaturen på, hvordan de markedsfører jagt og navnlig trofæjagt i Ungarn.

En medvirkende årsag til besøget på hjemmesiderne var også reaktionen på budskabet i The Hunting Report fra jagtoperatøren bag hjemmesiden www.pannonvad.hu. Da Netnatur.dk loggede ind på hjemmesiden for at få et indtryk af denne operatørs aktiviteter, afslørede et hurtigt kig i fotogalleriet indtil flere bukke og kronhjorte, som vi mistænkte for at være manipulerede. For at være helt sikre i vores sag stillede vi i en mail til konsulent i Danmarks Jægerforbund, Fritz Heje Hansen, der i sin egenskab af autoriseret CIC-trofæmåler har endog stor erfaring i at bedømme jagttrofæer, hvor mange manipulerede bukke og kronhjorte, han spottede, når han loggede ind på den oven for nævnte hjemmeside?

Mindst 12 manipulerede bukke

Netnatur.dk tippede på, at mindst ni af de afbildede bukke var manipulerede, heriblandt en parykbuk. Fritz Heje Hansen mente dog, at mindst 12 bukke og måske yderligere fem-seks stykker var manipulerede. Alle øvrige opsatser udover parykbukken, som det er hævet over enhver tvivl, er resultatet af kastrering ved antagelig brug af elastik, sat om testiklerne, kendetegnes ved et unaturligt antal ekstra sprosser overalt på stængerne, som under ét betegnes overfaldsskader, men som der næppe er berettiget tvivl om, er fremkommet ved, at alle disse bukke har været fanget i fangbure om vinteren, mens opsatsen var i bast, og der med en kniv er blevet ridset i de bløde blodårefyldte stænger for at få det abnorme præg frem, før de blev sluppet løs og senere på året blev præsenteret for uanende jægere som “kuriositeter”, opstået på naturlig vis.

Vendes blikket mod de afbildede nedlagte kronhjorte på den samme operatørs hjemmeside, så satte Fritz Heje Hansen umiddelbart spørgsmålstegn ved seks af dem. Desuden mente han, at meget lyse horn hos en stribe nedlagte muflonvæddere indikerede, at der her var lidt fusk med i billedet.

Operatøren bag hjemmesiden, Antal Török, oplyser i en mail til Netnatur.dk, at fotografierne af nedlagte bukke, hjorte m.v. på hans hjemmeside er fra en lang årrække. Han udtrykker dog forbavselse over, at de oven for nævnte trofæer angiveligt er manipulerede og spurgte, hvad der menes med det, hvorpå vi har svaret, at det dækker over, at de pågældende trofæer er blevet til ved en menneskelig indsats, der ligger uden for rammerne af almindelige vildtforvaltningsprincipper.

Endnu en parykbuk …

På yderligere en af de i alt 11 hjemmesider, vi besøgte, fandt vi på www.hunting-agency.com fire abnorme bukke, hvoraf en parykbuk der som naturligt fænomen er særdeles sjælden, er under stærk mistanke for at være manipuleret. Derimod kan det alene på baggrund af studiet af fotografier af yderligere tre bukke med overfaldsskader på samme hjemmeside ikke fastslås, at de er menneskeskabte, men muligheden for, at de alligevel er det, kan til gengæld heller ikke udelukkes. Og det samme gælder for en buk med et ekstra sæt stænger på www.nadlerjagd.hu.

De øvrige otte hjemmesider – www.dianahunts.hu, www.hungarian-hunting.com, www.hubertus.com, www.hunting-tours-hungary.com, www.sevako.hu, www.eurohunter.hu, www.laboan.com og www.molnarjagd.hu rummer ingen fotos af jagttrofæer, som med nogen rimelighed kan mistænkes for at være manipulerede.

I lyset af det fokus, en dansk jægeres nedlæggelse af et stort antal bukke i Ungarn i 2010, som med stor sandsynlighed er manipulerede, og den skandinaviske CIC Trofæarbejdsgruppe er oppe på mærkerne i forhold til netop Ungarn, som også The Hunting Report sætter på jægeres verdenskort, så fremstår hjemmesider med manipulerede jagttrofæer ikke længere som overbevisende eksempler på markedsføring, der kan friste jægere, idet det må tages for givet, at røret har været så markant, at ingen jægere bør kunne være det mindste i tvivl om, at hvis de agter sig på trofæjagt i Ungarn, så gælder det om at holde hovedet koldt, sætte sig grundigt ind i problematikken og herefter gøre regnebrættet op, om Ungarn skal tilvælges som målet for den næste jagtrejse, før landet – hellere i dag end i morgen – erkender eksistensen af problemerne og sætter alle sejl for at løse dem.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »