Unghundens første andejagt. Hvordan kommer man godt fra start og hvad er de typiske fejl, som man risikerer at begå? Vi har spurgt Lars Malver

Netnatur 3. september 2019

Trækjagt på ænder er en af dansk jagts mest populære jagtformer og en sikker apportør, der kan forholde sig rolig under trækket, er målet for enhver, som driver andejagt.
Men hvordan kommer man godt fra start med den  unge hund?

Netnatur.dk har spurgt Lars Malver, kendt dansk hundemand. 

Lars Malver, født 1947
Første ruhår i 1969 og har siden brugt ruhår til alsidig jagt. 
Har haft syv hunde i Schweissregistret, første i 1984.
Indtil han meldte sig ud af Dansk Kennel Klub, var han markprøvedommer og schweissdommer. 
Bedømmer af registrerede Schweisshunde.
Har deltaget på tyske prøver for ruhår VJP.HZP,VGP, Hegewald og VSWp
Lars Malver er indehaver af Malverjagtrejser, som er specialist i jagt i Tyskland

 

Netnatur.dk: Hvilke hensyn bør man udvise, når man første gang sætter sig ud på andejagt med sin unghund?

Lars Malver

Det vigtigste at lære den unge hund, når den skal apportere, er … at lade være.

Det er ikke sikkert at andejagtens start, passer med at den unge hund er færdigdresseret.

Under alle omstændigheder, er det fornuftigt, at se de første andetræk, som en forlængelse af træningen/dressuren. Jeg fokuserer på at den unge hund, ikke får indlært for mange uvaner.

KLIK og læs også: Hund og stress

Netnatur.dk: Hvad skal man især være opmærksom på, når målet er en stabil og effektiv apportør, der forholder sig i ro under trækket?

Lars Malver:

Den unge hund skal først og fremmest lære at forholde sig rolig. Hvis den ikke er helt i dressur, er det bedst at holde den koblet.

Den skal ikke have lov til apportere før trækket er slut, eller der i hvert fald er en længere pause.

Hvis hunden lærer at skud betyder, at den skal ud at apportere, så har du hurtigt en urolig hund. Måske finder den på at pibe, og så er den ikke rar at sidde på træk med.

I starten ville jeg nok ikke bruge hunden steder, hvor det er nødvendigt at lade den apportere hurtigt, for ikke at de skudte ænder skal drive væk

Dødskudte ænder udgør normalt ikke et problem, og anskudte ænder er lettest for den unge hund at apporter, efter de er faldet til ro, og er svømmet ind i nærmeste bevoksning.

Når hunden får lov til – i fred og ro – at apportere efter trækket, lærer den også at arbejde selvstændigt på færten af and.

Jeg kan koncentrere mig om at støtte hunden, og bliver ikke forstyrret af indflyvende ænder.

Anskudte ænder søger altid mod bredden, og det er enkelt at lade hunden afsøge bredderne efter trækket.

Ruhår: Læs artikel om unghund på andejagt

Apportering af ænder, nedlagt under skumrings- og dæmringstræk i dårligt lys, kræver en sikker apportør. I denne opdatering fortæller Lars Malmer, hvordan han man mener man kommer godt fra start med unghunden

Netnatur.dk: Hvilke fejl begår den mindre erfarne jagthunde-dressør typisk, når de udøver andejagt med deres unghund de første gange?

Lars Malver: 

Hvis hunden kommer med på andejagt, hvor der skydes mange ænder og får lov til at rende løs med andre hunde, der ikke er ordentligt dresseret, er det næsten sikkert, at den bliver helt uregerlig og urolig på alle fremtidige jagter. Den knaldapportere de fugle den har lyst til at apportere, og den lærer hurtigt, at smide den fugl den har i munden, når en ny fugl falder.

Med lidt ”held” lærer den også at tygge på fuglene i ophidselse.

En hund der er med på andejagt de første gange, skal være alene med sin herre, og vente med at apporterer til trækket/jagten er slut.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »