I de seneste vinter-uger er der observeret usædvanligt mange skovsnepper over det meste af Danmark. Skovens brunstribede vadefugl ellers hører til blandt de mest sky og bedst camouflerede nat-aktive fugle i den danske natur

Sne og kulde tvinger skovsnepperne frem for at finde alternative fourageringssteder, og det gør dem lettere at få øje på. Foto: Jan Skriver.

I reglen færdes skovsneppen i ly af natten på enge og græsmarker, hvor den stikker sit følsomme næb i den bløde jord på jagt efter sin føde af orme, insekter og snegle. De senere uger har frostgrader døgnet rundt og store snemængder i flere landsdele lagt låg på skovsneppens åbne spisekamre i fugtige engområder, skove og på marker.

Mange snepper må derfor af bitter nød søge ud i vejrabatter, grøfter eller andre alternative lokaliteter, der er tøet en smule op. En del søger ligefrem ind i byområder og haver, så usædvanligt mange danskere har i disse uger en sjælden mulighed for at få nærkontakt med troldfuglen, som skovsneppen kaldes.

Tog chancen og droppede trækket

– Vinteren 2020/2021 har været meget mild indtil omkring midten af januar, da kulden slog til. Den grønne vinter fik mange skovsnepper til at blive i Danmark for at overvintre i stedet for at trække til Frankrig og England sidst på efteråret. Det er mange af disse overvintrende fugle, som på det seneste er kommet frem fra skovene, fordi de er sultne og er tvunget til at søge føde selv i dagtimerne. Mange søger til kildevæld eller grøfter med lidt åbent vand, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Det sker, at der i løbet af vinteren kommer et ekstra rykind af skovsnepper, hvis sibirisk kulde indfinder sig nordpå i Skandinavien.

Skovsneppen er kendt for at kunne tilbagelægge etaper på op imod 600 kilometer i løbet af et døgn, hvis vejrliget tvinger den til det.

Talrig, men godt skjult skovfugl

Skovsneppen er en af Europas talrigeste vadefugle, men de færreste mennesker udover jægerne har oplevet en skovsneppe tæt på.

De fleste snepper flyver nemlig bogstaveligt talt hurtigt hen over hovedet på os, når efterårstrækket sender de fleste af fuglene længere mod sydvest end Danmark.

Bestanden af skovsnepper i Nordeuropa og østpå i Rusland skønnes at tælle mellem 10 og 25 millioner individer om efteråret. Der er godt med spændvidde i skønnet, for skovsnepper er umulige at tælle præcist, og bestandene kan variere fra år til år alt efter ynglesæsonens rigdom af føde.

Allerede i marts begynder skovsnepperne deres forårstræk mod nord og øst. Forårets første mildning kan være signalet til afgang.