Hvordan ser det ud med sikkerheden under jagt ? Det fremgår af opdateret oversigt over danske jægers uheld

Af Redaktionen 23. november 2018

Er det farligt at drive jagt?

Det spørgsmål diskuteres ofte i jægerkredse, hvor den dominerende holdning syntes at være, at jagt er en relativ set ufarlig livsstilsaktivitet. 

Statistisk set sker der få skader, set i forhold til, at der er cirka 240.000 jagttegnsberettigede personer i Danmark. Ikke alle indløser jagttegn hvert år og ikke alle af de cirka 177.000 jagttegnsløsere går i sagens natur lige meget på jagt.   

Det forhold skal man naturligvis have i baghovedet, hvis man ønsker at sammenligne uheldsfrekvensen under jagt med uheld under andre former for livsstilsaktivitet.

Når alt kommer til alt er selv en enkelt skade naturligvis en skade for meget. Både for den som evt. bliver ramt af et skud og for den uheldige jæger, der afgav det skud, som ikke skulle være afgivet. 

Vådeskud og andre uheld i indeværende jagtsæson

Forebyggelse af uheld under jagt har meget stor opmærksomhed under afvikling af jagt i Danmark, men alligevel sker der uheld, viser oversigt over skudskader på personer, hunde og ting i den indeværende jagtsæson 2018

Skader under jagt  2018

Hvordan ser det ud med skaderne i den igangværende jagtsæson? 

Netnatur.dk har rettet henvendelse til Tryg forsikring, der administrerer den forsikringsordning, der er knyttet til  jagttegnet og som betyder, at alle skader, som sker som følge af skud under jagt, er dækket ind via den forsikring, der er knyttet til jagttegnet. 

Og i følge tilsendte oplysninger fra Peter Høgh, Industrikundechef ser tallene p.t. ud som følger: 

Skader i 2018 til d.d

Fordeling af type / årsag:

  • 12 på hagljagt/andejagt o.lign: typisk skader på bil / hus tage / vinduer / nedfald af hagl,vildt.
  • 9 udenlands jagt: riffel, hundeskader/ting(bil/hus)
  • 8 skader på hund: både med riffel (udenlands) samt med hagl DK. (enten død hund el. skadet ).
  • 3-5 personskader: mindre eller mere skadet.

Jagtsæsonen er endnu ikke afsluttet og Peter Høgh forventer at der også i den sidste del af jagtsæsonen vil ske skader. Han forventer at det samlede tal vil lande på cirka 50.

Hvor meget de enkelte skader i oversigten herover er takseret til, er det dog ikke lykkes Netnatur.dk at få oplysninger om.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »