Det kan godt tyde, at det våde efterår i forrige jagtsæson slår igennem på oversigten over jægernes vildtudbytte, hvor der spores et fald blandt cirka halvdelen af fuglevildt-arterne målt i forhold til forrige sæson

Af Redaktionen

Allerede sidste efterår blev der spekuleret i om det våde efterår ville påvirke det samlede udbytte af fuglevildt.

Var jægerne forhindret i at komme frem til de foretrukne områder pga våde marker og blødt underlag og var andefugle som gæs og ænder spredt ud over så store vådeområde, at det vil vise sig i udbytteoversigten.

LÆS også: Der nedlægges nu under 100.000 stykker råvildt

Det officielle vildtudbytte er nu tilgængelig. Og noget kan tyde på, at de skeptiske profetier slog igennem idet der samlet set blev nedlagt mindre fuglevildt sammelignet med sæsonen før.

I følge de obligatoriske indberetninger viste udbyttet et fald for 16 ud af 31 arter i 2017/18

” De foreløbige udbyttetal indikerer en fremgang for kun 4 arter, spidsand, sortand, fløjlsand og skovsneppe, mens 11 arter viser et sammenligneligt udbytte i forhold til forrige jagtsæson (Tabel 2b)”.

Det skriver DCE, Århus universitet, der behandler og udgiver informationerne om jægernes vildtudbytte.

Blandt de arter, der normtal tæller mest i jægernes udbytteoversigt, er tilbagegangen mest markant for fasan, ringdue, gråand, krikand samt kragefugle.

Hvordan det våde efterår påvirkede jagten på fasan og agerhøns i det åbne land i sæsonen 2017/18, kan man ikke aflæse ud af vildtudbytte statistikken, men begge arter noterer sig for et fald i forhold til jagtsæsonen 2016/17

Men også når det gælder gæs og flere arter dykænder spores der et mindre fald målt i forhold til forrige sæson.

” Det generelt lavere udbytte af fugle i jagtsæsonen 2017/18 end i 2016/17 kan have flere årsager, hvoraf ynglesuccessen og vejrforhold under trækket og gennem vintermånederne kan have påvirket fuglenes antal, opholdstid og adfærd ”

Det skriver DCE, som påpeger, at det våde efterår kan være forklaringen eller en del af forklaringen på det noget lavere udbytte af fuglevildt.

” Efteråret 2017 var fx specielt våd, hvilket kan have påvirket jægernes aktivitet og fuglenes fordeling i landskabet, og dermed tilgængelighed for jægerne

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »