For første gang i flere hundrede år er der observeret en gråsælunge i den danske del af Vadehavet …

Af Naturstyrelsen

En gråsælunge og dens mor blev 30. december observeret på en sandbanke nær Rømø. Observationen blev gjort i forbindelse med Fiskeri- og Søfartsmuseets optælling af sæler, der indgår i Naturstyrelsens overvågning af naturen og havmiljøet.

– Med de nye oplysninger kan vi konstatere, at gråsælen atter yngler i Vadehavets økosystem. Det viser, at gråsælen fortsat breder sig i Danmark, og at beskyttelsen af sælerne i Vadehavet virker, siger kontorchef Trine Fugmann fra Naturstyrelsen.

Gråsælen forsvandt fra Vadehavet i 1500-tallet blandt andet som følge af intensiv jagt. Men i 1967 blev gråsælen totalfredet i Danmark og vores nabolande, og den er siden langsomt begyndt at vende tilbage. De senere år er der flere gange set strejfende gråsæler i den danske del af Vadehavet, men det er første gang, der er fundet en unge.

Ved den tyske ø Helgoland i den tyske del af Vadehavet findes en koloni på cirka 600 gråsæler. Det er formentlig fra denne bestand, at gråsælerne har spredt sig til Danmark. I de indre danske farvande yngler et mindre op til ti gråsæler, ved Rødsand syd for Lolland, ved Anholt og ved Læsø.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »