Danskerne mister værdifuld natur med dramatisk hast og med store følgevirkninger for faunaen.

Af Redaktionen

I Danmarks vigtigste naturområde, Vadehavet, er antallet af ynglende viber og strandskader halveret i de seneste 16 år og udviklingen accelererer. Danmarks Naturfredningsforening kalder det en naturskandale og politisk arrogance.

– Det her er en skandale, som fortsætter, selvom man – også politisk- ved, hvad der skal til for at bevare et så unikt område, der endda kandiderer til at blive verdensarv på UNESCOs liste. Men midlertidige aftaler med landmændene i området har blot gjort det muligt for dem at presse citronen, uden at indsatserne har hjulpet varigt. Vi efterlyser politisk vilje til at gøre det nødvendige i et utroligt vigtigt område, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmark ignorer verdensnaturarv

Tysklands og Hollands del af det enestående naturområde er allerede udnævnt til verdensnaturarv under Unesco. Men udpegningen af Vadehavet slutter mod nord ved den danske grænse. Problemet i Vadehavet og specielt i Tøndermarsken er, at landbruget dræner og dyrker jorden uden reel hensyntagen til den enestående natur, der fortrænges. Politisk har der været dødvande omkring problematikken på trods af mange finde hensigtserklæringer fra skiftende regeringer og oppositioner.

Konsekvensen er, at ikke kun antallet af ynglende viber og strandskader er raslet ned de seneste 16 år. I samme periode er også en fjerdedel af rødbenene forsvundet. Endnu mere alvorligt er, at udviklingen endda er accelereret de seneste seks år. Det viser den første totaltælling af fuglene i Vadehavet siden i 1996.

Bid for bid forsvinder

En af forskerne bag rapporten, seniorforsker Karsten Laursen fra DCE ved Aarhus Universitet sammenligner forholdene i Vadehavet med den brasilianske regnskov:

– Stille og roligt bid for bid forsvinder der vigtige dele af værdifulde naturområder. Det sker uden større opmærksomhed fra hverken politikere eller myndigheder, som har dækket sig ind under, at det er antallet af ræve, der er skyld i det hele, siger han til Ritzaus Bureau.

Undersøgelsen viser, at den langt mere sjældne store kobbersneppe i antal ligger mere stabilt. Men til gengæld er den forsvundet fra rigtigt mange områder, hvilket på sigt gør den mere sårbar. Især på Mandø var der etableret en større ynglebestand end tidligere på 101 par i 2012. Men en pløjning i efteråret af adskillige græsmarker med ynglende kobbersnepper fik tallet til at falde efterfølgende til 62 par.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »