Redekasser til de sjældne spætter er forbudt område for mejserne. For at forhindre musvitter og blåmejser i at besætte spætteboliger, sætter DOF i Østjylland propper i kassernes redehuller, lige indtil spætterne er tilbage fra vinterferien i Afrika

Af Jan Skriver, dof.dk

DOF i Østjylland er propfuld af gode ideer til fremme af vendehalsens ve og vel i yngleområderne.

I et samarbejde med Naturstyrelsen Søhøjlandet har ornitologerne sat ti redekasser op til den sjældne, stribede spætte, vendehalsen, hvis ynglebestand i Danmark formentlig kun tæller under 100 ynglepar.

Men det er ikke bare at sætte en redekasse op om foråret og så ellers vente på vendehalsen, der holder vinter i Afrika, hvor dens føde af myrer og insekter er at finde, mens deres artsfæller holder lav profil i den kolde danske natur.

– Vi begyndte vores redekasseprojekt i 2015, men vendehalskasserne blev hurtigt optaget af musvitter, der er hos os hele året og derfor tidligt om foråret er klar til at vælge en bolig til deres familieliv. Så var det, at vi tænkte: Vi må sætte propper i redehullerne, så mejserne ikke kan komme ind og melde alt optaget, inden vendehalsene i maj kommer til Danmark igen efter et vinterhalvår, som fuglene formentlig har tilbragt i Afrika syd for Sahara, siger Bo Ryge Sørensen fra DOF Østjylland.

Spærret for alle småfugle

Som sagt så praktiseret. I foråret 2018 har redekasserne til vendehalsene været lukket land for alle boligsøgende, hulrugende småfugle lige indtil omkring 14. maj, da propperne blev taget ud og vendehalsen derpå var velkommen.

– Vi håber selvfølgelig, at alle mejserne på den tid af året for længst har fundet deres ynglested og er i fuld gang med at opfostre første kuld. Vendehalsene derimod er de første uger af maj netop ankommet til de danske skove, og ynglefuglene er ved at lede efter et redehul. Nu krydser vi fingre for, at vores strategi vil virke. Det vil den næste måneds tid fortælle os. Vi vil tjekke kasserne i begyndelsen af juni for at se, om vendehalsen er flyttet ind, siger Bo Ryge Sørensen.

Det midtjyske redekasseprojekt, som DOF Østjylland laver i samarbejde med Naturstyrelsens naturvejleder og biolog Jan Kjærgaard giver flere fuglearter en håndsrækning på boligfronten.

DOF Østjylland har for Naturstyrelsen Søhøjlandet sat 40 redekasser op til perleugler, 4 redekasser til natugler og 5 redekasser, der er designet til hvinand eller stor skallesluger.

Der er dog ingen propper i nogen af dem.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Bo Ryge Sørensen, DOF Østjylland
tlf. 60 64 86 78

Egon Østergaard fortæller her om vendehalsen

FAKTA OM VENDEHALSEN
  • Vendehalsen hører til en underfamilie inden for spætterne.
  • Den lever en stor del af sit liv på jorden, hvor den finder sin hovedføde af myrer og deres pupper.
  • Den tager også edderkopper og andre insekter.
  • Vendehalsen har fået sit navn, fordi den helt bogstaveligt er i stand til at dreje sin hals næsten hele vejen rundt.
  • Hvis den bliver skræmt, kan den hvæse og vise sin tunge på en måde, så den kan minde om en aggressiv slange.
  • Vendehalsen har tidligere været almindelig i Danmark.
  • I dag er den yderst fåtallig, og bestanden skønnes at tælle blot 50-100 ynglepar.
  • Ynglebestanden findes især i de centrale og vestlige dele af Jylland.
  • DOF’s Atlas-undersøgelser af den danske fuglefauna viste, at bestanden og antallet af lokaliteter med vendehalse blev mere end halveret fra 1970’erne til 1990’erne.
  • Tilbagegangen skønnes at være fortsat de seneste to årtier.

FØLG NETNATUR.DK OG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

%d bloggers like this: