Afrika har ikke særlig forudsætninger for et rigt dyreliv. Det er blot det eneste sted, vi endnu ikke har udryddet de fleste store dyr. Sådan lyder det fra forfatterne bag ny dansk undersøgelse

Af Redaktionen 24. august 2015

Hvorfor er der så mange dyr i Afrika? Skyldes det klimaet eller skal forklaringen søges i et særligt gunstigt og vildtvenligt miljø?

Nej. Lyder konklusionen i en dansk undersøgelse gennemført af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Det skyldes udelukkende ringe menneskelig tilstedeværelse.

Hverken klima eller miljø er således forklaringen på, at den største diversitet af store pattedyr findes i Afrika.

Forskerne bag undersøgelen hævder, at den massive udryddelse af store dyrearter siden sidste istid skyldtes mennesker.

Faktisk kan store dele af verden sammenlignes med den afrikanske savanne – hvis det altså ikke var for menneskets massive tilstedeværelse.

“Danmark er selvfølgelig langt fra det eneste sted, hvor mennesket har begrænset de store pattedyrs udbredelse og artsrigdom. Fænomenet ses overalt i verden. Forskellen mellem de nuværende forhold og hvordan det kunne have været er særdeles stor de fleste steder”, lyder det fra professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

 

KLIK og læs mere om

 

TROFÆER OG TROFÆJAGT

 

Et konstrueret verdenskort over den naturlige diversitet af store pattedyr viser en langt større udbredelse end den man ser i dag.

“De fleste safarirejser i dag går til Afrika, men under naturlige omstændigheder ville der sikkert have været flest store dyr i Texas og ikke i Tanzania”,

lyder det fra forfatterne til undersøgelsen.

“Vi tager ikke på safari i Afrika, fordi Afrika er naturligt rigt på pattedyrarter. Vi gør det, fordi det er et af de eneste steder, hvor vi endnu ikke har udryddet de fleste store dyr, ” udtaler hovedforfatteren til undersøgelsen Søren Faurby, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Undersøgelsen gør det muligt at forklare de naturlige faktorer, der bestemmer artsrigdommen. Ikke mindst at slå fast hvilke faktorer der skyldes menneskets påvirkning.

“Den nuværende høje artsrigdom i bjergrige områder skyldes sandsynligvis, at bjergene har fungeret som tilflugtssted for arter i forhold til jagt og habitatødelæggelse”

lyder fra forfatterne, der hævder, at mange dyr med tiden er udryddet fra de mere tilgængelige og oftest mere tæt befolkede lavlandsområder.

Undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diversity and Distributions og undersøgelsen menes at få betydning for debatten om genoprettelsen af klodens biodiversitet.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »