Allerede i marts dukkede den første fejede buk op i baghaven hos den kendte fluefisker Klaus Frimor. Det er en lille måned tidligere end normalt for området

Af Redaktionen 2018, Foto: Klaus Frimor

Er de vestjyske bukke tidligere fejet end normale år?

Det er der måske noget, der kan pege i retning af. I hvert fald kunne Klaus Frimor, kendt fluefisker og aktiv i debat om vildtforvaltning, fotografere en færdigfejet råbuk ved Lemvig allerede inden udgangen af marts måned 2018.

– Normalt fejer bukkene her omkring i perioden sidst i april til  medio maj, forklarer Frimor, der oplyser, at han aldrig tidligere har set bukkene omkring sit hus feje så tidligt som sidst i marts måned.

Jeg tror ikke, der er tale om en ældre buk, forklarer den professionelle fluefisker, der fotograferede bukken ud gennem sit stuehusvindue.

Bukken stod kun 7 meter fra huset, og reagerede ikke på, at der blev banket på ruden, da bukken på et tidspunkt under fotograferingen gik løs på nogle unge træer, som fotografen havde andre planer med.

Hvorfor bukken er fejet så tidligt, har Frimor ikke nogen forklaring på ligesom han ikke kan vurdere, om bukken i baghaven er særlig tidligt fejet for Vestjylland som helhed. Blot konstaterer han, at det er meget tidligt for det område, som han bor i.

Havde det været en flereårig buk, kunne det måske forklare bukkens relativt set tidlige fejning. Men Frimor, der også er meget ivrig bukkejæger, tror ikke bukken på billedet er mere end et par år gammel.

Der har de seneste år været en stabil bestand af råvildt omkring huset, der er omgivet af åbne marker og da han ikke tidligere har set bukken i det let overskuelige landskab, antager han, at bukken kun er to år. I modsat fald ville han have kendt den fra forrige sæson.

Bukken på billedet er for området en fin ung buk, men bukkene her omkring bliver sjældent medaljebukke og den største jeg selv har skudt i området – cirka 10 km fra min bopæl – er en buk målt op til godt 90 CIC point. Meget større bliver de ikke.

– Men hvad bukken ikke havde i tung opsats, havde den i tung krop og indskudte hagl i kroppen. Ikke færre end tre forskellige slags hagl blev der fundet i bukken, udtaler Klaus Frimor,  som påpeger, at han aldrig selv skyder råvildt med hagl og at den nedlagte buk blev vurderet  til at være fem, seks år gammel.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »