En gruppe vestjyske medlemmer af Danmarks Jægerforbund (DJ) lufter tanker om uddannelseskrav ved jagt på kronvildt

Af Redaktionen 

Skal det være et krav, at man som jæger med gyldigt jagttegn også efteruddannes, hvis man vil drive jagt på kronvildt? 

Det spørgsmål rejser sig efter at en gruppe jægere fra Vestjylland har afholdt møde. 

I følge gruppens eget opslag på de sociale medier, er de alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Modsat forbundets officielle holdning går gruppen dog ind for arealkrav ved jagt på kronvildt. 

Dette skriver gruppen i en længere redegørelse, som bl.a. kan læses på Facebooksiden Hjortevildtforvaltning i Danmark.

Kronvildtjagt og uddannelse

“Jægerne kan ikke finde ud af at drive jagt på kronvildt” Det har været et mantra i de signaler, der er udgået fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet. Men spørgsmålet er hvem det er, som ikke kan finde ud af det. Er det jægerne? Eller er det myndighederne, der ikke kan finde ud af at opstille de rammer for jagten, som kan sikre, at man når de mål, som man selv har formuleret?

 

For dem, som har fulgt debatten, er den vestjyske gruppes argumentation for bl.a. arealkrav mest af alt gammel vin på nye flasker, da synspunkterne er velkendte. 

Men … der er dog navnlig ét forslag, der springer i øjnene. Nemlig gruppens tanker om at indføre et uddannelseskrav ved jagt på kronvildt. 

Hvorvidt dette forslag er i tråd med Danmarks Jægerforbunds officielle holdning til efteruddannelse og jagt på kronvildt er uklart. 

Klik og læs også: 

Hvem skal efteruddanne jægerne?

 

Jægerforbundet argumenterer dog for at fremtidens jagtudøvelse afhænger af efteruddannelse af jægerne. Men hvordan denne efteruddannelse skal implementeres i jægerstanden, står uklart for denne redaktion. Skal den f.eks. være frivillig eller ufrivillig?

I følge den vestjyske gruppe, der alle er medlem af Jægerforbundet, er et uddannelseskrav af jægerne dog et af de virkemidler, som kan tages i brug, hvis ikke andelen af hjorte over otte år kommer op på omkring 5% I opslaget skrives bl.a. følgende: 

“Ændres andelen af ældre hjorte ikke som forventet og så hurtigt som forventet, er der stadig mulighed for at supplere ovenstående tiltage (se nævnte Facebookside red.) med allerede anvendte virkemidler som f.eks. sprossefredning, afkortning af jagttiden på hjorte, højere arealkrav, uddannelseskrav af jægere og kvotesystem.”

Citat hentet fra opslag på sociale medier og er underskrevet af Stig Jessen på vegne af en gruppe vestjyske jægere

 

Helt overordnet er der tre modeller i spil i forbindelse med fremtidens forvaltning af kronvildt:

1. Jagttids-modellen (nuværende model og grundtanken i vildtbiolog Egon Bennetsens forslag)
2. Arealkravs-modellen: (Vildtforvaltningsråds-forslag)
3.Samforvaltnings-modellen: (Tvungen samforvaltning – forslag fra Danmarks Jægerforbund)

Fordele og ulemper ved de nævnte modeller har været behandlet på denne side. Se oversigt på netnatur.dk/HJORTEDEBAT

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »