For at beskytte de truede arter over hele verden er der internationale regler (CITES) for, hvad man må købe og sælge samt importere og eksportere

Af Miljøstyrelsen

Du risikerer at få dine ting konfiskeret og tillige få en bøde, hvis du overtræder disse regler.

Fra den 16. maj 2017 udstedte Miljøstyrelsen ikke længere reeksport-tilladelser på genstande i uforarbejdet elfenben fra elefant

Dette vil være gældende i alle EU-medlemsstaterne og årsagen er det øgede krybskytteri mod elefanter.

Du kan finde mere information i dette vejledende dokument om EU-ordning om handel inden for EU og reeksport af elfenben.

Bemærk: Ændringer i CITES listerne fra starten af 2017

Ændringerne kan have betydning for dig, hvis du importer jagttrofæer.

Læs om ændringerne her

Som udgangspunkt må du hverken købe eller sælge dyr eller planter, der er truede – heller ikke varer, der er produceret af truede arter.

Men hvis disse varer er indført med en CITES-tilladelse eller er fulgt af et CITES-certifikat (inden for EU), er handlen lovlig.

Handel med en truet art eller et produkt af en truet art kan være lovlig, hvis myndigheder vurderer, at handelen ikke er til fare for arten. Det kan være et truet dyr, der er opdrættet i fangenskab. Eller en figur af elfenben, der er fra tiden før reglerne blev indført. I de tilfælde vil man typisk kunne opnå tilladelse til at sælge det.

Der er enkelte dyr og varer fra truede arter, som du i meget begrænsede mængder må tage med hjem fra lande uden for EU – uden CITES tilladelse.

Eksempelvis må du tage følgende med hjem fra rejsen til dit eget brug: 3 skaller fra kæmpemuslinger, fire krokodille-produkter (f.eks. bælter, tasker, sko (et par sko svarer her til 1 produkt), 125 gram kaviar.

CITES

Følgende er eksempler på (dvs. IKKE begrænset til) varer, der kræver tilladelse eller Cites-certifikat:

Elfenben, næsehorn, tænder fra kaskelothvaler, landskildpadder, kakaduer, slanger, koraller, en række ædle træsorter som riopalisander.

Reglerne gælder også for handel på internettet.


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »