Udenlandske statsborgere kan få tilladelse til at gå på jagt i Danmark, hvis de i forvejen har et jagttegn. Det kræver blot et dansk gæstejagttegn

Af Miljøstyrelsen

Hvis man som udenlandsk statsborger og gæstejæger ønsker at gå på jagt i Danmark, så skal man ansøge om et midlertidigt dansk jagttegn.

Naturstyrelsen skal have ansøgningen senest fire uger før, man ønsker at deltage i en jagt på dansk grund.

Det er Rigspolitiet, der er myndighed for udstedelse af jagttegn til jægere i Danmark – også udenlandske jægere.

Det tager cirka fire uger at få behandlet en ansøgning om et midlertidig dansk jagttegn.

Et midlertidigt jagttegn er gyldigt i ét jagtår (1. april – 31. marts). Ønsker man at deltage på jagter efterfølgende, skal man ansøge påny.

Ansøg elektronisk her: Ansøg om gæstejagttegn

Betaling for gæstejagttegn (efter godkendelse) her: Betal gæstejagttegn

Når først betalingen er gennemført, kan afgiften ikke tilbagebetales, hvis man alligevel ikke får brug for gæstejagttegnet.

Gæstejægere har pligt til efterfølgende at indberette et eventuelt vildtudbytte: Indberet vildtudbytte

Krav til ansøgningen

En ansøgning om et midlertidigt dansk jagttegn skal indeholde:

  • Et gyldigt udenlandsk jagttegn.
  • Dokumentation for betaling for et udenlandsk jagttegn.
  • Fødselsdato.
  • Hvis riffeljagt, så dokumentation for tilladt riffeljagt i hjemlandet.
  • hvis buejagt, så dokumentation for bestået buejagtprøve.
  • Eventuelt c/o adresse eller adresse i Danmark under opholdet.

For riffeljagt gælder specielt

Hvis man ønsker at gå riffeljagt i Danmark, skal man have en riffelpåtegning på dit midlertidige danske jagttegn. Det kræver, at ansøgningen indeholder en kopi af våbentilladelsen eller et europæisk våbenpas.

Hvis du er fra Norge, er du forpligtet til at indsende dokumentation for, at du har bestået den årlige skydeprøve.

For buejagt

Hvis du ønsker at gå på buejagt i Danmark, skal du have en buejagtpåtegning på dit midlertidige danske jagttegn.

Det er et krav, at du kan dokumentere, at du har tilladelse til at gå på buejagt i hjemlandet.

Ansøgningen skal desuden indeholde dokumentation for, at du har bestået en buejagtprøve i hjemlandet, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet.

LÆS OGSÅ: Dokumentation til dansk gæstejagttegn

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »