En dygtig hornblæser giver ikke blot jagten et ekstra løft af den totale oplevelse. Hornet er også et godt kommunikationsmiddel under jagten, og er helt uafhængig af mobildækning

Af Peter Thisted

Det bliver mere og mere populært at blæse jagthorn, og det forstår man godt.

Mange jægere kender de muntre toner af “Frokostsignalet”, der på festlig vis annoncerer tidspunktet for “den 3. såt”.

Men signaler som “Jagt begynd” og “Løs hundene” kan nu også være med til at hæve adrenalin-niveauet, når man efterfølgende hører drivernes hunde give hals i starten af såten.

Det er også rart og navnligt sikkert for alle, når såten tydeligt blæses af.

Slutteligt er en vildtparade, hvor vildtet æres med strofer for hver vildtart og en afslutning med “Jagt forbi” altid en fornem afslutning på en forhåbentlig god jagtdag.

“Husk – godt jagtvejr er blæsevejr!”

Jagthornet - det lille ekstra krydderi til jagten

“Sneppens død” ved vildtparaden er en både hurtig og munter melodi.

Lidt om jagthornet

Jagthornet er et messingblæse-instrument. Da et jagthorn ikke har ventiler, er man begrænset til kun at bruge naturtonerne.

Naturtoner er de toner, man kan frembringe på en messingblæser uden brug af ventiler. Der er stor afstand mellem de dybeste naturtoner, mens de høje ligger tættere på hinanden.

Den dybeste tone hedder grundtonen, de højere naturtoner (kaldes partialtoner), ud fra grundtonen C, bliver de første naturtoner:

C, c, g, énstrøget c, énstrøget e, énstrøget g, énstrøget b (lidt for lav), énstrøget c.

Jagthornet findes i to typer: Fürst Pless og Parforce.

Fürst Pless-hornet er det lille horn og er den foretrukne under jagterne. Det er stemt i tonen B og har en rørlængde på ca. 135 cm. Denne findes i øvrigt også i en lomme-udgave.

Parforce-hornet findes i to udgaver med en diameter på henholdsvist 51 og 34 cm. Disse horn er også stemt i B. Hornet har en rørlængde på ca. 270 cm. Parforce-hornene klinger en oktav dybere end Fürst Pless-hornet.

Der findes jagthorn, som er forsynet med ventil(er), men disse anvendes mere sjældent under jagterne i Danmark.

Har du mere interesse i jagthornsblæsning, så besøg eventuelt facebook-gruppen via linket her under:

Os der blæser jagthorn

Jagthornet

Del gerne artiklen hvor du ønsker...