Naturstyrelsens lokale enheder besvarer en lang række spørgsmål om f.eks. jagt, nyjægerjagter, hjortevildtgrupper, jægerfora, vildt, planter etc.

Af Redaktionen

På kortet her under kan du se, hvilken lokal enhed, som du kan kontakte. Under kortet er der links med kontaktoplysninger til hver enkelt enhed.

16 lokale enheder

Specialviden om jagt- og vildtforvaltning

Alle lokale enheder besvarer spørgsmål om:

 • Fugle, dyr og planter
 • Rådgivning om håndtering af dødfundne dyr
 • Jagt på Styrelsens arealer og nyjægerjagter
 • Invasive arter

Se mere om hvordan du kontakter din vildtkonsulent

Nedenstående 9 jagt- og vildtforvaltningsenheder har særlig viden om:

 • Rådgivning om jagt- og vildtforvaltning
 • Vildtregulering
 • Jagtprøver
 • Biotopplaner
 • Konservatorkontrol
 • Beskyttede eller sjældne arter (Bilag IV-arter)
 • Sagsbehandling og dispensationer efter bekendtgørelser under jagtloven.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »