Hunde skal som hovedregel altid være i snor i naturen. Hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster

Af Naturstyrelsen

Også hunde i snor kan virke skræmmende. Vis derfor altid hensyn til andre skovgæster. Tænk f.eks. på, at en gøende hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår farlige situationer.

  • Husk, at alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt
  • Husk, at reglerne også gælder, selv om der ikke er opsat skilte
  • Husk, at der gælder særlige regler for træning af hunde. Kontakt derfor den lokale enhed af Naturstyrelsen, hvis du har planer om hundetræning

Naturstyrelsen anmelder det til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs på Naturstyrelsens arealer, hvor man ikke har fået tilladelse.

Også i snor på stranden

I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.

På en del strande er der dog helt forbudt at medtage hunde – læg derfor altid mærke til en evt. lokal skiltning.

Hundeskove

Der er etableret mere end 200 hundeskove over hele landet. Hundeskovenes placering afhænger f.eks. af afstanden til tætbebyggede boligområder, lokale hundeluftningsmuligheder, omfanget og sårbarheden af det lokale dyreliv og behov for hegning og om grundejeren finder det hensigtsmæssigt for ham.

Grundejeren fastsætter selv regler for sin hundeskov – tjek derfor altid efter hos skovejeren om reglerne for hans hundeskov.

Reglerne for Naturstyrelsens mere end 150 hundeskove gælder derfor ikke automatisk hos kommuner eller private skovejerere.

I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har “fuldt herredømme” over hunden. Det svarer helt til indholdet i hundelovens bestemmelser om “fuldt herredømme”.

“Fuldt herredømme” betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den eksemplelvis angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, f.eks. ved at true eller løbe efter dem.

Hunde, som f.eks. ikke prompte kommer på indkald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod.

Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »