Danmark skal have en national plan for artsforvaltning. Planen omfatter truede og beskyttede plante- og dyrearter, det jagtbare vildt og arter som skaber forvaltningsmæssige udfordringer, f.eks. de såkaldte konflikt- og invasive arter

Af svana.dk

Med planen bliver der sat mål for styrelsens indsats, og planen kommer til at rumme en række principper for forvaltningen af arterne og en strategi for prioriteringen af indsatsen.

Formålet er at styrke biodiversiteten i den danske natur.

Processen – sådan bliver planen til

  • 2014: Eksterne fagspecialister udarbejder en række tematiske studier om den artsforvaltning, som Naturstyrelsen hidtil har udført for truede og beskyttede, jagtbare, konfliktskabende, klimapåvirkede og invasive arter. Der blev afholdt en workshop med interessenter i november 2014.
  • 2015: På baggrund af studierne har Naturstyrelsen opstillet en række principper for forvaltningen af arter og udforme en strategi for prioritering.
  • Disse principper og strategi drøftes med en følgegruppe af interessenter

LÆS OGSÅ: Referat fra workshop

Hvorfor skal vi have en national plan for artsforvaltning?

Arbejdet med en national plan for artsforvaltning er blandt indsatserne i Naturplan Danmark og tager også afsæt i Natur- og Landbrugskommissionens forslag om en samlet strategi for den statslige indsats for arter.

Den nationale plan for artsforvaltning skal udgøre en strategisk ramme, som gør Naturstyrelsen bedre i stand til at planlægge og prioritere indsatsen omkring artsforvaltningen.

Artsindsatsen spiller sammen med Naturplan Danmark, og er et led i den samlede naturindsats, der frem mod 2020 skal vende en hidtidig kritisk udvikling for biodiversiteten.

Læs mere om beskyttede arter

Læs mere om invasive arter

Tematiske studier

I forbindelse med den kommende Nationale plan for forvaltning af arter har eksperter udredt status for en række artsgrupper, hhv. truede og beskyttede arter, invasive arter, konfliktarter, arter der er genstand for jagt og fiskeri samt arter påvirket af klimaændringer. Studierne omhandler bl.a. status for forvaltningen af arter, vurdering af den hidtidige forvaltning samt væsentlige udfordringer for den fremtidige forvaltning. I tillæg til disse rapporter har en særskilt analyse rettet sig mod samspillet mellem artsforvaltning og gældende støtteordninger og en anden har undersøgt artsforvaltning i Danmarks nærmeste nabolande.

Rapporterne udgør en del af et større fagligt materiale, som den nationale plan for artsforvaltning hviler på. Rapportens indhold og anbefalinger er udelukkende udtryk for forfatternes egne holdninger og beskriver således ikke Naturstyrelsens holdning. Eventuel citering bør derfor kun ske med tydelig henvisning til den forfatter og leverandør, som har udarbejdet rapporten.

Læs selv studierapporterne her:

Beskyttede og truede arter

Invasive arter – en tematisk udredning

Artsforvaltning: Konfliktarter

Arter der er genstand for jagt og fiskeri

Tematisk studie: Arter påvirket af klimaændringer

Artsforvaltning og støtteordninger

Artsforvaltningen i Danmark og sammenlignelige lande

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348