Alle har ret til at færdes i de danske skove, men der er markant forskel i reglerne, om skoven er offentlig eller den er privatejet

Af Redaktionen

Adgangen til naturen kan somme tider også være begrænset for publikum, f.eks. i forbindelse med jagt, skovarbejde eller stormfald. Al færdsel i naturen sker altid på eget ansvar.

Færdsel i offentligt ejede skove

Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.

Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier.

Er man på cykel skal man holde sig på veje og stier.

Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Man skal rette sig efter skiltningen.

Begrænset adgang

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

På nogle af Naturstyrelsens områder skal de besøgende tage specielle hensyn.

De beskyttede skove (B-skove) skal skabe den bedst mulige trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Naturzonerne giver vildtet områder, hvor de er fredet for menneskers uro og støj.

Læs mere om B-skove og Naturzoner på Naturstyrelsens hjemmeside

Faciliteter

Parkeringspladser ved indgangen til skovene, toiletter og andre publikumsfaciliteter er tilgængelige for alle, og reglerne for brugen fremgår af skiltning på stedet.

I mange skove findes bål- og grillpladser, borde og bænke, som frit kan benyttes.

I nogle skove er der opstillet shelters hvor man kan overnatte, og der findes også en del såkaldte “primitive overnatningspladser”. Desuden er det nu tilladt at overnatte i sit eget telt i et antal udvalgte skove.

Se mere her:

Bål- og grillpladser 
Primitive overnatningspladser
Fri teltning

Organiseret brug af skoven

Der findes særlige regler for organiseret brug af Naturstyrelsens skove og naturområder. Hvis du f.eks. vil afholde cykelløb eller spille rollespil, skal du søge om tilladelse.

Med hund i skoven

I Naturstyrelsens skove er der udlagt et antal skove, hvor hunde må løbe frit, men under kontrol. I resten af skovene skal hundene være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.

LÆS OGSÅ: Med hund i naturen

Færdsel i privatejede skove

I privatejede skove er der kun adgang fra kl. 06.00 til solnedgang.

Man må færdes til fods og på cykel, men kun på anlagte skovveje og stier.

Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

Man skal rette sig efter skiltningen.

Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden. Dog skal man være opmærksom på, at hvis skoven er sammenhængende med anden skov, og det samlede areal således er over 5 hektar, så er der offentlig adgang.

Begrænset adgang

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Særlig tilladelse

Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug.

Kilde: Miljøstyrelsen

KLIK PÅ DIN YNGLINGS-SEKTION

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »