3roXnlY6-IM

Med et gyldigt jagttegn kan man efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til køb af en jagtriffel. Men man skal bestå en riffelprøve, før man må bruge den til jagt

Af Miljøstyrelsen

Med et gyldigt jagttegn kan man efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til at købe en jagtriffel.

Hvis man ikke fornyer sit jagttegn, så bortfalder forudsætningen for at have våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af Politiet.

For at måtte gå på jagt med riffel i Danmark skal man på sit jagttegn have en påtegning om, at riffeljagt er tilladt, eller at riffelprøven er bestået. Riffelprøven afholdes af Danmarks Jægerforbund for Miljøstyrelsen.

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår på “Mit jagttegn”, samt her under Jagtens prøver.

Før man kan gå til riffelprøve, skal man ENDNU være berettiget til at gå på jagt med haglgevær

Har man bestået jagtprøven tidligere end 1. januar 2014, kan man tilmelde sig til riffelprøven. Med en jagtprøve bestået efter 1. januar 2014, skal haglskydeprøven også være bestået, inden man kan tilmelde sig til riffelprøven.

Krav ved prøven

For at bestå riffelprøven skal aspiranten i valgfri skydestilling i løbet af højst fem minutter fra en afstand af 100 meter placere fem ud af seks skud indenfor en cirkel med en diameter på 20 centimeter.

I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol.

Før prøven

  • Skal du betale prøvegebyret på 135 kr. og tilmelde dig en riffelprøve. Betaling og tilmelding sker på  Mit jagttegn.
  • Skal du sikre dig, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens).

Til prøven

  • Skal du forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation.
  • Skal du medbringe det våben (med våbentilladelse), prøven ønskes aflagt med og den fornødne ammunition samt eventuelle hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt jvf. Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt med videre. Prøven kan kun aflægges med det våben, du har våben- eller bæretilladelse til.

Forberedelse

Som aspirant kan du med fordel gøre dig bekendt med disse oplysninger, før du går op til riffelprøve.

Læs evt. instruks for riffelprøve her: Instruks, du kan også finde en huskeliste til riffelprøven her: Huskeliste til riffelprøven

Her kan du se en video om alt fra køb af riffel til, hvordan en riffeljagt foregår: Video om riffeljagt

Yderligere oplysninger om afholdelsen af riffelprøver fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00, samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Jagt- og vildtforvaltningsloven er ændret pr. 12. april 2018

Ændringen af loven giver blandt andet ministeren mulighed for at fastsætte regler om jagtprøven, så en jæger i fremtiden ikke behøver at bestå haglskydeprøven for at kunne gå til riffelprøve eller buejagtprøve. Men det kræver, at reglerne i jagttegnsbekendtgørelsen ændres.

Det betyder, at en bestået haglskydeprøve fortsat er en forudsætning for at gå til riffelprøve eller buejagtprøve.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »