Tyskland byder på masser af god jagt, og navnligt jagten på vildsvin tiltrækker mange danskere. Se her hvordan du får det tyske jagttegn

Af Redaktionen

Her skal du for det første have en tysk jagtforsikring. Forsikringen skal være i orden inden du kan få udstedt et tysk jagttegn.

Forsikringen kan du bl.a. tegne hos Gothaer Versicherung.

Du kan gå ind på selskabets hjemmeside her:

Forsikringen kan også tegnes hos Meden GmhH:

Når du har modtaget forsikringspolicen (efter 2-3 uger!) skal du have jagttegnet. Denne kan du bl.a. få på Rådhuset i Flensborg:

Rathaus, Rathausplatz 1, kontor 712, 7. sal, Flensburg.

Du kan sende de relevante dokumenter (kopi af forsikringspolice, dansk jagttegn, pasfoto samt aftalt beløb kontant) til dem, eller du kan vælge at møde op personligt.

Vælger du sidstnævnte, så er det en god idé at checke rådhusets åbningstider forinden:

Ordnungs- und Gewerbeverwaltung

Man kan ikke betale via nettet eller med kreditkort.

14-dages jagttegn kan man få udstedt på stedet, hvorimod 1-års jagttegn tager 3-4 dage.

SE EVT OGSÅ PDF

Når disse ting er bragt i orden, er det bare at medbringe sit EU-våbenpas og komme afsted.

OBS: Hvis du indsender dokumenter og betaling til Rådhuset, så vær sikker på, at du har vedlagt alle krævede dokumenter. I modsat fald vil din begæring om tysk jagttegn blive afvist, og våbenkontoret returnerer ikke det indsendte.

Transport af våben

Vær opmærksom på, at loven i Tyskland foreskriver, at våben under transport skal være opbevaret i et etui, som kan aflåses og bundstykket må ikke befinde sig i din riffel. Det hedder sig, at “våbnet ikke umiddelbart må kunne være funktionsduelig”.

Lyddæmper

Ønsker du at medbring lyddæmper er sagen straks mere kompliceret, da man i Tyskland kræver, at denne er indført i våbenpasset/våbentilladelsen, da en lyddæmper betragtes som en våbendel. Dette kan man imidlertid endnu ikke få indskrevet i Danmark.

Praksis er derfor, at man skal deklarere udførslen over for de danske myndigheder. Du kan se en vejledning her (vælg det øverste punkt).

Du skal herefter kontakte politiet i den pågældende delstat, hvor du ønsker at anvende lyddæmperen og forhøre dig om, hvorledes du skal forholde dig til indførsel af dæmperen.

Vær meget opmærksom på, at brugen af lyddæmper endnu ikke er tilladt i alle tyske delstater. Der kan derfor være en problematik i at fragte dæmperen, hvis turen går gennem delstater, hvor en lyddæmper endnu ikke er tilladt.

Det er vigtigt at få alt clearet med politiet, inden dæmperen medbringes. De tyske myndigheder er ikke til at spøge med. Slet ikke, når det drejer sig om våben.