Vil man udsætte fasaner, agerhøns eller gråænder på sin ejendom, skal der indberettes digitalt. Ved udsætning af fuglevildt i større antal, skal der laves en biotopplan

Udsætning af fasan, agerhøne og gråand

Af Miljøstyrelsen

Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen.

Alle med ejendomme på over 100 hektar, der ønsker at udsætte mere end én fasan eller én agerhøne per hektar på ejendommen, skal udarbejde, anmelde og gennemføre en biotopplan.

Indberetning for udsætning af fasan, agerhøne og gråand

Udsættes flere arter, skal der foretages indberetning for den enkelte art.

Indberetningen skal finde sted senest 1 uge efter den enkelte udsætning har fundet sted. Det er ejers ansvar at indberetningen sker, men indberetning kan dog foretages på vegne af ejer.

Indberet via nedenstående links

Indberetning via borger.dk

Indberetning via virk.dk

For regler om udsætning af vildt henvises til § 14 i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Er der spørgsmål vedrørende indberetningen kan der rettes henvendelse via mail til soera@mst.dk

Biotopplaner

En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, som skal sørger for at vildtets levevilkår på ejendommen forbedres.

Ved udarbejdelse af biotopplaner er der mulighed for at vælge mellem 18 tiltag, der giver forskellige point. Når der samlet er opnået 100 point, må der udsættes op til syv fasaner eller agerhøns per hektar.

Ved digital anmeldelse skal markkort vedhæftes, så disse kan med fordel klargøres. Anden information (brugerinformation, udsætningsansvarlig, biotopplanareal/dyrket areal, benyttede tiltag) indtastes ved anmeldelse.

Yderligere information

“Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Det betyder at alle ejendomme uden undtagelse skal indberette enhver udsætning af fuglevildt.”

Retningslinjer for udsætning af vildt

Her er nogle generelle retningslinjer for udsætning af vildt, som du bør kende:

Udsat vildt må hverken af udseende eller i adfærd adskille sig væsentligt fra naturligt vildt.

Udsæt aldrig så meget vildt, at det forrykker eller ødelægger dit revirs økologiske balance.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »