Den danske sommer har været både kold og våd og dermed ikke umiddelbart gavmild for for fugle, der æder bier. Alligevel blev Danmarks ynglebestand af eksotiske biædere næste tredoblet fra 3 til 8 par

Af Jan Skriver, DOF.DK

Selv om sommeren 2015 var præget af regn og rusk i lange perioder, blev sæsonen frugtbar for Danmarks beskedne bestand af biædere.

Den varmekrævende, eksotiske insektæder mere end fordoblede sin bestand fra 3 par i 2014 til 8 ynglepar i år.

De danske biædere yngler på to jyske lokaliteter. I den ene koloni har 7 par fået unger på vingerne, mens en anden lokalitet har huset et enkelt par biædere med redehul i en stejl skrænt.

Biæderne ankom cirka to uger senere til deres største jyske ynglelokalitet, hvor de har holdt til i en årrække. Og vi troede ikke, at de ville yngle i år, men sæsonen har været frugtbar. De 7 par biædere med redehuller i grusgraven er blevet til en flok på 25-30 fugle, der nu har forladt ynglelokaliteten for at sætte kursen mod Afrikas mylder af insekter, siger ornitologen og fotografen Klaus Dichmann, der sammen med to andre ornitologer har fulgt biæderne i en årrække.

De mellem 11 og 16 unger er formentlig det største antal unger, biæderen har fået i Danmark hidtil.

De insektædende fugle er nu på vej mod Afrikas varme himmelstrøg.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...