Den afrikanske svinepest truer fortsat den europæiske svineproduktion. Miljø- og fødevareministeren ser positivt på Kommissionens opfordring til styrket indsats og samarbejde, men efterlyser mere viden om sygdommen

Af Miljø- og Fødevareministeriet

Afrikansk svinepest skal ikke alene bekæmpes af veterinærmyndigheder og landmænd. Andre aktører som for eksempel jægere spiller en vigtig rolle for at undgå spredningen af den smitsomme sygdom.

Samarbejdet mellem myndigheder er et af emnerne for drøftelsen af afrikansk svinepest på mandagens ministerrådsmøde i Luxemburg, hvor miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mødes med sine EU-kollegaer.

I Danmark har vi allerede gjort en kæmpe indsats for at undgå at få afrikansk svinepest til landet. Men svinepest er ikke kun et dansk problem, det er i høj grad et europæisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi får rejst spørgsmålet i dag, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ministeren ser positivt på, at Kommissionen på mødet i dag vil opfordre medlemsstaterne til tæt samarbejde mellem myndigheder også i områder, hvor der ikke er konstateret afrikansk svinepest.

– Kommissionens opfordring er vand på vores mølle. I Danmark har vi jo netop valgt en bred vifte af initiativer: Vi er i gang med at etablere vildsvinehegn, vi har intensiveret nedskydningen af vildsvin, og vi sætter skilte op, som skal minde om, at man ikke skal smide madaffald, hvor vildsvin kan færdes. Det viser, at vi tager truslen meget alvorligt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Alle smitteveje skal afdækkes

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil også benytte dagens møde til at opfordre Kommissionen til at igangsætte en revurdering af, om handlen med hø og halm udgør en risiko for smitte med afrikansk svinepest. Efter sommerens tørke er salget af hø og halm på tværs af landene øget.

– Det bør undersøges om handel med hø og halm udgør en smitterisiko, når det sælges fra områder med afrikansk svinepest til andre lande, som ikke er ramt af sygdommen. Vi er nødt til at tage alle forholdsregler mod sygdommen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ministeren ser generelt gerne, at Kommissionen får undersøgt alle potentielle smitteveje til bunds, så EU-landene sammen kan tage alle de nødvendige forholdsregler.

Vi ved allerede meget om spredning blandt andet via inficeret madaffald, der bliver spist af vildsvin. Men vi skal sikre os, at vi ikke overser nogen risici eller løsninger. Derfor skal vi have undersøgt til bunds, hvordan sygdommen spreder sig, og her er det vigtigt med en fælles europæisk indsats, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Fakta:

– Afrikansk svinepest er en dødelig virus, som rammer alle typer svin. Sygdommen kan ikke smitte mennesker.

– Der har aldrig været konstateret afrikansk svinepest i Danmark.

– Sygdommen er konstateret i 10 EU-lande i særligt Østeuropa.

– Senest har den dog også spredt sig til Belgien, hvor sygdommen blev fundet i døde vildsvin i september 2018.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...