Den danske stat modtager skrivelse fra EU, der forholder sig kritisk overfor det 70 km lange vildsvinehegn i grænseområdet 

Ifølge Europaparlamentsmedlem Margrethe Auken taler EU’s retlige rammer ikke for en storstilet opsætning af et vildsvinehegn …  og indtil der foreligger en miljøredegørelse bør EU-kommissionen kræve opsætningen bremset.

Af Redaktionen

Kan og vil EU sætte en bremser for den igangværende opsætning af et grænsehegn, der skal beskytte Danmark mod indvandring af vildsvin fra Tyskland?

Ifølge Margrethe Auken, Europaparlamentsmedlem, SF er det dog ingen tvivl at spore. Det er hvad EU-kommissionen bør gøre.

Den danske politiker underbygger overfor TVsyd sit synspunkt med en henvisning til en skrivelse fra EU-kommissionen til den danske stat, som hun mener ikke er til at tage fejl af.

Kommissionen påpeger ifølge Auken, at der skulle være lavet en såkaldt VVM redegørelse, der vurderede hvordan andre vilde dyr vil blive påvirket af opsætningen inden staten begyndte at sætte hegnet op.

Hun tolker kommesionens henvendelse til den danske stat som venlig men bestemt. Og at kommisionen bør tage konsekvensen og forlange opsætningen bremset.

– Intet design af elektrisk hegn kan betragtes som 100 procent vildsvinesikkert over en længere periode. EU’s retlige rammer og vejledende dokumenter taler ikke for en storstilet opsætning af hegn til vildsvineforvaltning,

skriver kommissionen d. 31. januar.

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over opsætning af det 70 km lange hegn langs den dansk-tyske grænse. EU-kommisionen forholder sig på den baggrund kritisk over opførslen og i et brev til den danske stat understreges det, at der ikke er hjemmel for at opføre hegnet, da det ikke i tilstrækkelig grad er redegjort for hvordan hegnet vil påvirke dyrelivet i grænseområdet.

Miljøstyrelsen mener dog, at der allerede er gennemført en undersøgelse, der matcher en VVM redegørelse.

Styrelsen understreger over den danske tv-station, at den endnu ikke har modtaget skrivelsen fra EU-kommsionen … men, at Miljøstyrelsen i ansøgningen allerede har redegjort for “alle mulige påvirkninger og hensyn”, der skal tages til dyrene og naturen i forbindelse med opsætning af et hegn. Herunder er der også set på de naturtyper og arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivet.

Jagt udlejes i Rold skov

Margrethe Auken sidder i EU’s udvalg for andragender, og under et møde tirsdag d. 2. april vedtog udvalget at kontakte både den danske regering og EU-kommissionen for at få lavet en miljøredegørelse, der skal vurdere, hvordan dyrelivet i grænseområdet vil blive påvirket af et 70 km  langt grænsehegn. .

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »