Udsætningsjagtens følgevirkninger: Kan et et evt. forbud mod udsætning af ænder til jagt trække nye forbud med sig?

Af Redaktionen

Meget kan stå på spil, hvis udsætning af gråænder går samme vej, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening (DN) og de to organisationers allierede i denne søg, ønsker sig.

Et forbud mod jagt på opdrættede ænder kan nemlig få mere vidtrækkende konsekvenser end umiddelbart antaget.

Et forbud kan ikke blot virke som en stopper for andejagt på opfløj. Altså jagt på især opdrættede ænder, der jages på vingerne, når de dag-raster i søer og vandhuller.

Et forbud kan også meget vel fungere som endnu en side i den drejebog, som DOF og DN m.f. anvender i kampagnen mod dele af den danske andejagt.

Udsætning og fodring er nemlig to sider af samme sag. Og hvad sker der med reglerne for fodring ved søer og vandhuller, hvis miljøminister Lea Wermelin retter ind efter den igangværende kampagne?

Læs også:

ANDETRÆK OG UDFODRING VED SØER

Vil et forbud da trække fodring af ænder med sig i faldet? Et af argumenterne i modstanden mod jagt på opdrættede ænder er jo netop de negative konsekvenser ved fodring.

Et forbud mod jagt på opdrættede ænder kan – ud fra denne betragtning – sammenlignes med den omdiskuterede fredning af den lille dykand taffelanden.

Følgevirkningen kan være mere vidtrækkende end selve fredningen … Derfor er det følgevirkningen ved fredningen, som jagtens tilhængere især bør have fokus på.

Taffelænder på træk kan under dæmring- og skumringsjagt forveksles med jagtbare arter. Derfor er der risiko for fejltagelse og det argument er blevet anvendt tidligere i indslag rettet mod andejagt i svagt lys. Det vil naturligvis blive anvendt igen. Dog med fornyet slagkraft. Med fredning af taffelanden er der nemlig skrevet en ny side i drejebogen mod den danske andejagt.

Der varsles nye regler i forbindelse med fodring af hjortevildt, hvor kritikere af de eksisterende regler mener der bør oprettes en 100 meter jagtfri zone hele vejen rundt om en foderplads. Spørgsmålet er om tilsvarende tiltag er lagt i støbeskeen i forbindes med et evt. forbud mod udsætning af ænder til jagt? 

 

I en fælles pressemeddelelse fra Danmarks Jægerforbund (DJ) og Danmarks Naturfrednings Forening (DN) udsendt i 2017 lyder en af de overvejelser, som bør gå forund for en vurdering af jagtens jagtbarhed, som følger:

– Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden væsentlig risiko for forveksling med andre lignende arter, som ikke kan tåle en jagt (f.eks. ved at tillade eller begrænse jagttid i specifikke naturtyper)?

Læs mere:

PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF JAGTTIDER

Principaftalen nævnt herover er set lovprist, da den menes at sikre fred mellem f.eks. jægerne og medlemmerne af Danmarks Naturfredningsforening. Men aftalen er også blevet betragtet som det modsatte, da den også kan betragtes som en tikkende bombe under store dele af jagtens fremtid i Danmark.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »