Hver fjerde laks bliver fanget og genudsat af sportsfiskere og tre ud af fire gydefisk i undersøgt vandløb betragtes nu som “vilde” laks

Af Niels Jepsen, Anders Koed og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Lystfiskere hjemtog 88 laks og genudsatte 744 laks i Ribe Å-systemet i 2017.

Det vil sige, at 27 % af opgangen bliver fanget og at hver fjerde af åens laks bliver fanget og genudsat af sportsfiskere. Se nøgletallene for årene 2009-2017 i tabellen herunder.

GydebestandHjemtagetOpgangVilde laks
20172.902 (2.287-3.517)882.990 (2.375-3.605)75 %
2012908 (645-1.171)64972 (709-1.235)70 %
2009726 (457–1.210)Laksen fredet726 (457–1.210)

“Vilde laks” angiver andelen af laks, som stammer fra naturlig produktion i vandløbet. Altså andelen af umærkede laks registreret i forbindelse med undersøgelsen og ved opfiskning af moderfisk. Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.

Ved undersøgelsen i 2017 stammede kun 25 % af laksene fra udsætning.

De udsatte fisk i Ribe Å-systemet har været mærket (finneklippet) de seneste 6 år, og derfor kan man antage, at alle umærkede laks er vilde.

Foto af laks, Nils Folmer Jørgensen.

Det kan dog også forekomme, at umærkede laks er strejfere fra vandløb, hvor udsatte laks ikke bliver mærket. Udsætning af laks i tilløbet Hjortvad Å er ophørt, og den sidste udsætning blev her foretaget i 2012.

Læs også: Storåens laks kan klare sig selv 

Siden undersøgelsen i 2012 er der skabt passage for fisk ved opstemningerne ved Fole Dambrug og Gram Slot, og der er skabt helårlig fri passage ved Kastrup Engvandingsanlæg og Gelsbro Dambrug. Disse projekter har sandsynligvis alle bidraget til fremgang i bestanden.

Her kan du se forekomsten af lakseyngel i Ribe Å-systemet i 2012, når du klikker på rubrikken “lakseyngel”.

Her kan man se planen for fiskepleje med forslag til tiltag, man kan arbejde med for at genskabe en større ørred- og laksebestand i Ribe Å

%d bloggers like this: