Verden er blevet næsten 2 millioner vildrener fattigere og faldet er sket over de sidste to årtier. Men årsagen til det dramatiske fald, står ikke klart for forskerne

Af Redaktionen

IUCN’s globale rødliste, som er en liste over arter, der anses for truet, oplyser, at rensdyret nu er på listen over truede dyrearter.

Årsagen er uklar, men skov- og fjeldren er under påvirkning af landskabsmæssige forandringer, bebyggelse og udbygning af infrastrukturen i de oftest uvejsomme områder, hvor de lever.

_p2a9741

Den norske rødliste blev sidst opdateret i november 2015 og her blev den norske vildren betragtet som levedygtig (LC). Den samlede bestand er anslået til 22.000-29.000 dyr og bestanden i cirka 20 mere eller minde isolerede leveområder har i undersøgelsesperioden været stabil. Læs mere: Artsbanken.no

Ureguleret jagt og konkurrence med indenlandske tamrener påpeges også som forklaring på den negative udvikling i den globale bestand.

– Men, understreges det i en artikel på Artsbanken.no: Der er stadig meget, som man ikke ved om årsagerne til den observerede tilbagegang.

Fakta:

Vildren (Rangifer tarandus) forekommer i Canada, Finland, Grønland, Mongoliet, Norge og herunder Svalbard samt Rusland og USA.

De eksperter, der har vurderet bestanden, anslår den globalt til 2,9 millioner dyr.

Bestanden er dermed faldet fra ca. 4,8 millioner til 2,9 millioner over de sidste 21 til 27 år.

Dette fald har ført til, at rensdyr nu kategoriseres som rødlistet i kategorien sårbar, der betegnes som VU. Kritisk truede benævnes som CR, truede som EN og sårbare altså som VU.

_p2a9965

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »