Vildsvin har langt flere hundedrab på samvittigheden end ulve og noget andet svensk dyr

Af Redaktionen

Antallet af hunde, der dræbes eller skades af vildsvin i Sverige, er i dag cirka 10 gange så højt, som antallet af hunde, som dræbes eller skambides af ulve.

Det viser statistik fra det svenske forsikringsselskab Agria, der oplyser, at der i 2017 blev registreret 160 angreb af vildsvin, hvor  hunde blev skadet eller dræbt.

Antallet af hunde, der blev dræbt eller skadet af ulv, er til sammenligning opgjort til 16.

Læs også Svensk Jakts oversigt fra 2007-2017, som viser, at der i perioden er dræbt over 200 hunde af ulv, hvor af 30 er registreret som selskabshunde.

Agrias statistik er beregnet på baggrund af de oplysninger, som selvskabet modtager via forsikringssager baseret på dyrlægers diagnosticeringer.

Agrias statistik skal naturligvis tolkes med forsigtighed, bl.a. fordi der i opgørelsen også optræder en kategori, som hedder dræbt eller skadet af vildt og vilde dyr. Denne kategori kan dække over elg og kronvildt, men også over vildsvin og andre dyr.

Desuden er der medregnet en kategori, der hedder forsvundet under jagt, som er opgjort til otte hunde i 2017.

Trafikken er den største dræber

Vildsvin og ulv er dog ikke de eneste dyr i den svenske natur, der kan udgøre en fare for hunde.

Los og bjørn noterede sig i nævnte periode for hhv. et og seks angreb, hvor hunde blev skadet eller døde.

Men den største trussel mod Sveriges hunde er trafikken på vejene.

I alt er det oplyst, at 342 hunde blev skadet eller dræbt i trafikken.

KLIK og læs også: Rekord mange ulykker pga af vildsvin i trafikken

Vildsvin i vækst

Den udarbejde statistik oplyser ikke om de hunde, der optræder i statistikken som skadet eller dræbt af f.eks. vildsvin og ulv, er dræbt eller skadet under jagt, men i følge nævnte oversigt fra Svensk Jakt var cirka 30 hunde ud af over 200 ulvedræbte hunde i undersøgte tiårsperiode registreret som selskabshunde.

Bemærkes skal det, at man ikke kan udlede, at vildsvin er mere farlige for hunde end f.eks. bjørn og ulv.

Der er nemlig langt flere vildsvin, end der er bjørn og ulv i den svenske natur.

Faktisk nedlægges der nu over 100.000 vildsvin årligt, hvilket er rekord mange. Den eksplosive vækst i bestanden kan også aflæses i statistikken over hunde dræbt eller skadet af vildsvin.

KLIK og læs også: 100.000 vildsvin nedlagt på en sæson

I 2005 blev der kun registreret 5 vildsvineangreb mod hunde med skade og drab som følger. I 2010 var tallet steget til 93. Og i 2017 er det opgjort til nævnte 160.

Til sammenlignening blev der kun udstedt licens til at skyde 22 svenske ulve ud af en bestand opgjort til godt 300 i sæsonen 2017/18

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »