I marts måned 2018 blev det meldt ud, at Regeringen og Dansk Folkeparti ville anvende 80 millioner skattekroner på at opsætte et formentligt 1,5 meter højt vildsvinehegn mod Tyskland. Derefter blev en anlægslov hastebehandlet af Folketinget. Alle høringssvar – herunder WWF – er blevet ignoreret i processen

Af WWF

Den 18. juli 2018 udløber endnu en høringsfrist på vildsvinehegnet. Denne gang er det anlægstilladelsen.

Bygherre på projektet er ironisk nok Naturstyrelsen, der har indsendt ansøgningen om anlægstilladelse. Og ansøgningen er sendt til Miljøstyrelsen, som skal give tilladelsen. Det hele foregår dermed under samme kasket: Miljø- og Fødevareministeriet. Derfor er det særligt vigtigt, at de faglige vurderinger er transperante og dokumenterede.

Det er også WWF Verdensnaturfondens bekymring efter at have læst Naturstyrelsens ansøgning.

“Ansøgningen indeholder nærmest ingen faglig dokumentation for, hvordan grænsehegnet vil påvirke vores vilde naturs sårbare dyre- og plantearter i området, ” fortæller Thor Hjarsen, Seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden.

”Vi har en opfattelse af, at denne høring nærmer sig en skueproces. Det virker som om, at beslutningerne allerede er taget. Men det værste er, at den EU-pligtige screening af vildsvinehegnets påvirkning af følsomme og beskyttede arter som ulv, odder og trane stort set mangler enhver form for faglig dokumentation. Det er meget kritisabelt,” fortsætter Thor Hjarsen.

WWF Verdensnaturfonden har sammen med WWF Tyskland tidligere skrevet til EU-kommissionen i denne sag, og det kommer til at ske igen.

WWF Verdensnaturfonden konkluderer derfor i høringssvaret, at Naturstyrelsens ansøgning om anlægstilladelse afvises, og at Miljøstyrelsens afgørelse sættes i bero, indtil der ligger en fuldstændig og videnskabeligt baseret konsekvensvurdering udført af en uafhængig og kompetent part.

Læs mere om WWF og vildsvinehegnet her.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »